Man_hybride_warmtepomp

Wat is een warmtewisselaar?

Een warmtewisselaar brengt warmte over van het ene onderdeel naar het andere onderdeel. Denk hierbij aan het overbrengen van warmte afkomstig uit een vloeistof of uit gas. Dit proces wordt warmteterugwinning genoemd. Om dit proces thuis uit te kunnen voeren is een warmtewisselaar nodig.

Warmtepompen zijn warmtewisselaars voor thuis die geschikt zijn om de functie van de traditionele CV-ketel over te nemen, namelijk het verwarmen van water. Het gebruik van een warmtepomp in jouw huis zorgt voor een besparing op het gasgebruik, omdat deze op elektriciteit werkt.

Comfortabel wonen

Hoe werkt de warmtewisselaar?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze onttrokken warmte kan vervolgens benut worden om het cv-water of tapwater te verwarmen. Een warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder twee warmtewisselaars, een elektrische pomp, een compressor en een leidingsysteem gevuld met een speciaal middel.

Het is de compressor die uiteindelijk voor de opwarming zorgt. Er wordt een gas samengeperst waardoor de temperatuur in de compressor gaat oplopen. De warmtewisselaars en de pomp zorgen ervoor dat de warmte van de compressor opgenomen kan worden door het water van de centrale verwarming.

Warmtewisselaar om energie te besparen

Met de toepassing van een warmtewisselaar kun je besparen op de verwarming van jouw woning, door aan de uitstromende lucht uit een gebouw warmte te onttrekken en daarmee de binnenstromende verse lucht of water voor te verwarmen. Dit is exact wat de warmtepomp bij jou thuis doet, bijvoorbeeld met in- en uitgaande ventilatielucht. Hetzelfde principe wordt in lucht-water warmtepompen toegepast om inkomend water te verwarmen met uitstromende lucht. Water-water warmtepompen doen dat met uit- en instromend water. Lees hier meer over de verschillende soorten warmtepompen.

De warmtewisselaar koelt de eerste stof (bijvoorbeeld water) af tot de temperatuur waarmee de tweede instroomt (bijvoorbeeld binnenlucht). Het tweede medium wordt opgewarmd tot de temperatuur waarmee het eerste medium instroomt, of tot een lagere temperatuur maar in grotere hoeveelheden.

Image

Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze onttrokken warmte kan vervolgens benut worden om het cv-water of tapwater te verwarmen. Een warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder twee warmtewisselaars, een elektrische pomp, een compressor en een leidingsysteem gevuld met een speciaal middel.