Man_hybride_warmtepomp

Jouw nieuwe warmtepomp moet uiteraard over voldoende capaciteit beschikken om jouw woning goed te kunnen verwarmen. Met te weinig capaciteit loop je er tegenaan dat de ruimtes niet warm worden, of dat een aanwezige cv ketel continu bijspringt waardoor de warmtepomp niet rendabel is. Aan de andere kant leidt een veel te hoge capaciteit ertoe dat de warmtepomp veel meer stroom verbruikt dan eigenlijk nodig is, wat het rendement vermindert.

De capaciteit van een warmtepomp wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Om een indicatie te krijgen van de capaciteit is een formule opgesteld.

Warmtepomp capaciteit in kW = (benodigde vermogen per m2 * oppervlakte

van te verwarmen ruimtes in m2 * bèta-factor) / 1000

Wat is de bèta-factor bij het berekenen van capaciteit?

De bèta-factor zegt hoeveel procent van de warmteafgifte verzorgd wordt door de warmtepomp. Bij een hybride opstelling, waar een cv-ketel bijspringt als de warmtevraag hoog is, is het advies van de ISSO om bèta-factor 0,4 aan te houden. Dat wil zeggen dat de warmtepomp voor 40% van de warmteafgifte wordt ingezet. De warmtepomp verwarmt de woning dan gemiddeld 91% van het jaar. Op de resterende 9% van het jaar (de koude dagen) springt de cv-ketel bij om de woning warm te houden.

Rekenvoorbeelden voor capaciteit van een warmtepomp

Voorbeeld van een woning met 250 m2 gebruiksoppervlak, met energielabel D (gemiddeld in Nederland), waar een bijspringende cv-ketel aanwezig is (hybride opstelling): (68 W/m2 * 250 m2 * 0,4) / 1000 = 6.8 kW

Minder capaciteit nodig bij goede isolatie

Stel, deze zelfde woning is volledig geïsoleerd en heeft energielabel A. De benodigde capaciteit van de warmtepomp verandert dan ook: (50 W/m2 * 250 m2 * 0,4) / 1000 = 5 kW

Door te isoleren zul je dus minder energie (stroom en gas) verbruiken voor hetzelfde warmtecomfort, omdat de warmtepomp minder stroom vraagt en de cv-ketel minder hard hoeft te werken. De warmte in huis wordt immers beter vastgehouden door isolatie.

Goed geïsoleerde woning volledig elektrisch verwarmen

Willen we deze woning volledig elektrisch verwarmen, zonder dat de cv-ketel bij hoeft te springen, wordt de capaciteitsberekening als volgt: (50 W/m2 * 250 m2 * 0.8) / 1000 = 10 kW. Het stroomverbruik voor volledig elektrische verwarming neemt dus wel toe ten opzichte van de hybride warmtepomp opstelling, maar je hebt geen gas meer nodig om jouw huis te verwarmen.

Slecht geïsoleerde woning niet geschikt voor rendabele warmtepomp

Een slecht geïsoleerde woning maakt dat de capaciteit van de warmtepomp dusdanig hoog wordt, dat het niet rendabel is om überhaupt een warmtepomp te plaatsen, zelfs niet als hybride opstelling. Hieronder de berekening voor een energielabel G woning:

(110 W/m2 * 250 m2 * 0,4) / 1000 = 11 kW

Een traditionele cv-ketel is in deze situatie onderaan de streep een goedkopere oplossing dan een warmtepomp. Het bedrag dat bespaard wordt op gasverbruik weegt niet op tegen de bijkomende kosten voor het extra stroomverbruik.

De beste oplossing is in dit geval om de woning te isoleren. Niet enkel met het doel om een warmtepomp te kunnen plaatsen, maar ook omdat je zo het gasverbruik van jouw cv-ketel flink kunt terugschroeven. Vanaf energielabel C behoort de warmtepomp tot de rendabele opties voor verwarmen van jouw woning.

Image

Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze onttrokken warmte kan vervolgens benut worden om het cv-water of tapwater te verwarmen. Een warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder twee warmtewisselaars, een elektrische pomp, een compressor en een leidingsysteem gevuld met een speciaal middel.