windpark de groene delta

Omgeving betrekken

Voor de herontwikkeling van de locatie werkt ENGIE samen met de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de provincie Gelderland en worden de bewoners en ondernemers in de nabijheid van de locatie betrokken bij de planvorming. Eerst in aanloop naar de gebiedsvisie, en vervolgens ook bij het ontwerp bestemmingsplan. ENGIE hecht aan het informeren en betrekken van belanghebbenden. Daarom organiseren wij regelmatig (bewoners) bijeenkomsten om belanghebbenden te informeren en reacties te vragen op de voorstellen. Daarnaast is een klankbordgroep actief met vertegenwoordigers uit nabij gelegen wijken.

Met de komst van de twee windturbines op de locatie is er een Omgevingsfonds ingesteld. Dit fonds keert tweejaarlijks een bedrag uit dat ten goede komt aan de directe omgeving. Omwonenden kunnen een aanvraag indienen voor een lokaal initiatief dat een collectief/groepsbelang dient, bijvoorbeeld voor een vereniging of stichting. De onafhankelijke beoordelingscommissie met leden uit de omliggende wijken en dorpen beoordeelt en weegt, om uiteindelijk tot een selectie te komen. De tweede ronde is inmiddels gesloten, na de zomer van 2024 wordt hier de volgende ronde van opgestart.