ENGIE Water Solutions

Industriële afvalwaterzuivering voor New Water Business Tilburg

Tilburg
2016 - 2031

ENGIE financierde, ontwierp, bouwde een nieuwe afvalwaterzuivering voor vier industriële bedrijven (Coca Cola, Fuji, Agristo, IFF) en blijft deze tot 2031 onderhouden en exploiteren (DBFMO-concept). Het betreft één van de grootste Europese, grootschalige, gezamenlijke installaties voor industriële waterzuivering gebaseerd op membraantechnologie.

New Water Business Tilburg & ENGIE: water solutions  voor de toekomst

De afvalwaterzuivering is een zogenaamde membraanbioreactor (MBR) waarbij het sterk vervuilde industriële afvalwater biologisch wordt gezuiverd en bovendien gebruik wordt gemaakt van membraanfiltratie. Het resultaat is een kraakhelder effluent (= het gezuiverde water) dat in beginsel zelfs geschikt is voor hergebruik. De toegepaste membranen zijn afkomstig van Suez Environment (via het recentelijk door Suez verworven GE Water). De AWZI heeft een capaciteit van maar liefst 400 m3/h en staat op het terrein van Fujifilm. De zeer strenge effluentnormen voor lozing op het oppervlaktewater (het Wilhelminakanaal) worden ruimschoots gehaald en ook aan alle overige omgevingseisen (geluid, geur) wordt voldaan. 

Deze afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) kan 10 miljoen liter afvalwater per dag zuiveren. Dat gebeurt met innovatieve, duurzame technieken; beter voor het milieu én goedkoper. De installatie komt op het terrein van Fujifilm, maar ook Agristo, Coca-Cola en IFF worden erop aangesloten. Ze vormen samen een consortium dat ons de opdracht gaf om de AWZI te bouwen. Het betreft een DBFMO-contract (Design,Build,Finance,Maintain & Operate). 

Haal meer uit uw water

Deze installatie betreft één van de grootste Europese, grootschalige, gezamenlijke installaties voor industriële waterzuivering gebaseerd op membraantechnologie. 

NWB & ENGIE Water Solutions
NWB Water solutions

Contact

Neem contact op met één van onze experts.