Industrie

ENGIE helpt Greenergy met heringebruikname van duurzame biodieselfabriek

Amsterdam

Toen Greenergy in 2018 begon met de ombouw van een biodieselfabriek voor de productie van biodiesel van de tweede generatie, wendde de Britse brandstoffenleverancier zich tot ENGIE voor technische ondersteuning en expertise. In eendrachtige samenwerking leverde ENGIE een kunststukje af, want Greenergy levert nu een uiterst duurzame bijdrage aan de brandstofvoorziening in Nederland en Europa.

greenergy
greenergy

De oplossing

Heringebruikname van fabriek voor duurzame biodiesel van de tweede generatie. Groot interdisciplinair project met een breed scala aan werkzaamheden: inventarisatie, keuringen, aanleg van onder meer leidingen, hoogspanning, instrumentatie en databekabeling. Proactieve opstelling voor verbetertrajecten.

De productiefaciliteit van Greenergy staat in het Westelijk Havengebied van Amsterdam en werd oorspronkelijk in 2008-2010 gebouwd. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden voor biodiesel van de eerste generatie besloot de toenmalige opdrachtgever Oiltanking in de laatste bouwfase de fabriek niet op te starten. In plaats daarvan zette Oiltanking de bijna voltooide fabriek in de mottenballen, totdat Greenergy in 2018 de fabriek overnam. Het Britse bedrijf had al twee biodieselfabrieken in de Teesside en in Immingham, en wilde zijn productie van biodiesel van de tweede generatie uitbreiden. De basis daarvoor is gebruikte kookolie, met name frituurvet.

Vertrouwen in ENGIE

“Greenergy wist zeker dat het de Amsterdamse fabriek net zo draaiende kon krijgen als de twee Engelse fabrieken”, zegt maintenance manager Luc Fliervoet. “Installaties en productieproces voor tweede-generatie-biodiesel zijn op diverse punten weliswaar anders, maar Greenergy kon zijn expertise van de twee Britse fabrieken meenemen.” In 2018 ging Greenergy van start met een eerste inventarisatie. In de documentatie vonden de Britten de naam van ENGIE terug, die in 2008-2010 verantwoordelijk was voor het elektrische deel. Greenergy koos daarop ENGIE voor de elektrische en ook alle werktuigbouwkundige en civiele werkzaamheden, zo vertelt Fliervoet, die in 2019 bij Greenergy aan boord kwam.

Gap-analyse

“De fabriek had nog helemaal geen bezetting”, vertelt Fliervoet, terugkijkend op die eerste periode. “Dus in eerste instantie kwamen er kwartiermakers uit Engeland over. Terwijl ze personeel gingen werven, togen ze met ENGIE aan de slag. De nieuwe medewerkers liepen intussen mee met ENGIE om zo machines en proces te leren kennen.” ENGIE was daarom in 2019 en begin 2020 groot aanwezig op het terrein. ENGIE begon met een gap-analyse. De fabriek was bijna tien jaar geleden stilgelegd, dus konden alle apparaten nog waarvoor ze toen waren bedoeld en waarvoor Greenergy ze straks wilde gebruiken? Ook wet- en regelgeving was veranderd. Daarom liet ENGIE de veiligheidsvoorzieningen herkeuren en voerde het alle controles voor hercertificering uit.

Op tijd

“ENGIE heeft eraan bijgedragen dat we op tijd en met succes de fabriek in gebruik konden nemen. Zo konden we onze biodieselproductie verhogen en tegemoetkomen aan de vraag van onze klanten.”, aldus Luc Fliervoet, maintenance manager.

greenergy

Installatie afgebouwd

Dat was nog maar het begin, aldus Fliervoet. “De procesinstallatie was destijds niet afgebouwd. Dus hebben we met ENGIE de bestaande leidingen afgeperst en gecontroleerd en extra leidingen voor elektriciteit, water en gas aangelegd. De leidingbrug lag er al, maar de verbindingen moesten wel worden aangelegd. De procestechniek kwam aan bod in de fase waarin Greenergy meer eigen personeel had. ENGIE heeft wel met allerlei zaken geholpen. Denk aan de aansluiting van de instrumentatie en de aanleg van extra riolering, databekabeling, airconditioning en het brandmeldsysteem.”

Elkaars taal spreken

Greenergy is zeer te spreken over de samenwerking met ENGIE. “We hebben altijd prettig samengewerkt”, aldus Fliervoet. “We spraken elkaars taal, ENGIE begreep waar onze prioriteiten lagen. Bovendien waren ze proactief: ze identificeerden zaken die we nú konden verbeteren, zodat ze over een paar jaar geen problemen zouden opleveren. Er waren veel disciplines vanuit ENGIE bij betrokken en die hebben onderling prima samengewerkt. Daarin heeft ENGIE ons goed ontzorgd, de projectleider van ENGIE wist elke keer de juiste mensen en afdelingen binnen ENGIE te mobiliseren.”

Op tijd en met succes

Het resultaat is een uiterst duurzame fabriek voor de productie van biodiesel, met glycerine als bijproduct, zegt Fliervoet. “We nemen afval in en maken er hernieuwbare brandstoffen in. Bovendien produceren we zelf geen afval, want we hebben vele recyclestromen gecreëerd. ENGIE heeft eraan bijgedragen dat we op tijd en met succes de fabriek in gebruik konden nemen. Zo konden we onze biodieselproductie verhogen en tegemoetkomen aan de vraag van onze klanten.”