ENGIE Geregeld

Duurzame impact voor Zuyderland

Sittard
Sinds 2007

Een goed huwelijk. Dat hebben Zuyderland in Sittard en ENGIE Services al sinds 2007. Een gespecialiseerd team van ENGIE beheert en exploiteert sinds die tijd de energiecentrale van
het ziekenhuis, die ze ook hielp ontwikkelen en realiseren.

Zuyderland energiecentrale

Slim beheer en exploitatie energiecentrale en een Paris Proof-toekomststrategie

Een gespecialiseerd team van ENGIE beheert en exploiteert sinds die tijd de energiecentrale van het ziekenhuis, die ze ook hielp ontwikkelen en realiseren. Dat bevalt zo goed, dat ze ook de komende tien jaar blijven samenwerken om zo het gehele  Zuyderland – van energiecentrale tot installaties op de ziekenhuisafdelingen zelf – Paris Proof te verduurzamen.
Duurzame impact maken met een Paris Proof-ziekenhuis. 

De energiecentrale in Zuid-Limburg voorziet het Zuyderland doorlopend van utilities als noodstroom, stoom, warmte, koude, onthard water en meer. Zuyderland bereikte dankzij de samenwerking al een zeer laag energieverbruik. Vanuit maatschappelijk oogpunt hecht het ziekenhuis veel waarde aan een efficiënte energiehuishouding. Daarom werden in 2021 de geloften voor nog eens tien jaar vernieuwd. Sindsdien legt ENGIE zich niet alleen toe op het beheer en exploitatie van de centrale, maar werken experts van het bedrijf ook aan een toekomstbestendige duurzame energiestrategie – en de uitvoering daarvan – voor het gehele ziekenhuis. Van de noodstroomaggregaten in de centrale tot de niet-medische gebouwgebonden installaties op de afdelingen zelf

ENGIE geregeld. 

“Waar ENGIE zich eerst voornamelijk richtte op de duurzame opwek van energie en diverse utilities voor het ziekenhuis in de energiecentrale zelf, denken de energie-experts nu ook mee over hoe het aan de verbruikerskant nóg beter geregeld kan worden qua energieverbruik.”

Opwek van energie en diverse utilities voor het ziekenhuis in de energiecentrale

Creativiteit en innovatie om te voldoen aan klimaatakkoord

Beheer, onderhoud, optimalisatie en het toepassen van innovatieve oplossingen om het Zuyderland straks volledig Paris Proof te krijgen: ENGIE regelt het allemaal. Een belangrijke opgave, want met het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, moeten alle gebouwen in Nederland in 2030 en 2050 respectievelijk 49 procent en 95 procent minder broeikasgas uitstoten dan in 1990. Aangezien Zuyderland al een van de meest energiezuinige medische centra in Nederland is, zijn alle grote stappen op het gebied van energiebesparing al gezet. “Dat maakt de kleinere stappen des te belangrijker”, stelt het ziekenhuis. “Daarom maken we graag gebruik van de expertise en kennis van ENGIE en daarmee van de creativiteit en goede innovatieve ideeën van de experts.”

De roadmap naar verduurzaming voor Zuyderland

Om de duurzaamheidsambities van het ziekenhuis waar te maken, werken de experts van ENGIE op dit moment aan een roadmap naar 2030 en 2050. Daarin staan bijvoorbeeld scenario’s voor momenten waarop Zuyderland zou willen uitbreiden qua ruimtes als bijvoorbeeld operatiekamers – die specifieke utiliteitsbehoeften hebben – en dus ook qua vermogensvraag.

ENGIE neemt doorlopend het energieverbruik in het ziekenhuis onder de loep. Zo wordt er gekeken hoe er efficiënt koude en warmte ingezet kan worden en stroompieken kunnen worden verdeeld, zonder dat daarmee de veiligheid en het comfort van een patiënt in het geding komt. Ook worden verbeteringen als PV-panelen en gasloze oplossingen onderzocht. En, terwijl ENGIE dit allemaal regelt voor Zuyderland, geeft het energiebedrijf ook nog eens de garantie dat de energiecentrale en de installaties doorlopend blijven draaien. Want downtime in een ziekenhuis, dat is absoluut een no-go.

Vooroplopen in duurzaamheid

Met het uitvoeren van de stappen in de roadmap naar verduurzaming kan het ziekenhuis groeien en de dienstverlening verbeteren op een verantwoorde, milieuvriendelijke manier. Zuyderland kan zo voorop blijven lopen als een van de energiezuinigste medische centra van Nederland. Ook kan het zo aanzienlijk geld besparen, efficiënter omgaan met energie en voldoen aan de wet en regelgeving van nu en in de toekomst. Dat allemaal terwijl ENGIE een hoge uptime van de installaties garandeert.

De energiecentrale van Zuyderland in cijfers

Grote sprongen richting Paris Proof-ziekenhuis


Kortom, waar ENGIE zich eerst voornamelijk richtte op de duurzame opwek van energie en diverse utilities voor het ziekenhuis in de centrale zelf, denken de energie-experts
nu ook mee over hoe het aan de verbruikerskant nóg beter geregeld kan worden qua energieverbruik. Zo kan de opwek veel beter afgestemd worden op het verbruik en kan Zuyderland in kleine stapjes grote sprongen vooruit maken richting een Paris Proof-ziekenhuis. Als dat geen happy ever after wordt.

Verduurzamen op een manier die past bij jouw bedrijf

Dit is jouw route naar zuinigere, duurzamere bedrijfsprocessen en utilities die passen bij jouw organisatie:

Verduurzaming die past bij jouw bedrijfsvisie en bedrijfsvoering.