Nieuws

ENGIE licht beoogde ontwikkelingen toe

Beste lezers,
 
In onze vorige nieuwsbrief die u kort voor de feestdagen 2022 heeft ontvangen, keek ik met u vooruit naar het nieuwe jaar 2023.
 
Dit jaar verwachten we de bovengrondse sloop van de oude centrale af te ronden. Daarnaast gaat onze aandacht dit jaar vooral uit naar het afronden van de planologische procedure voor het terrein, genaamd Waal Energie. Deze procedure voor een nieuw bestemmingsplan is nodig om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken op het terrein van de voormalige Centrale Gelderland. In het najaar was inspraak op het bestemmingsplan mogelijk. Er zijn vragen gesteld en zorgen geuit over de ruimtereservering voor grootschalige energieopwekking in relatie tot het behalen van lokale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen.
 
We vinden het belangrijk om (meer) duidelijkheid te geven over onze ambities en beoogde nieuwe activiteiten op de locatie. Dat geldt ook voor de ruimtereservering op het terrein voor een nieuwe energiecentrale en de impact daarvan. Daarom hebben we deze maand alle fracties van de Nijmeegse gemeenteraad uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. Zij zijn immers beslissingsbevoegd. Zeven van de tien fracties zijn op onze uitnodiging voor een gesprek ingegaan.
 
Op maandag 27 februari was er op initiatief van de Gemeente Nijmegen een technisch inhoudelijke bijeenkomst. Hiervoor was zowel de Nijmeegse als de Beuningse raad uitgenodigd vanwege de impact van het plan op het naastgelegen dorp Weurt (Gemeente Beuningen). De gemeente Beuningen is niet beslissingsbevoegd, maar wel betrokken bij de herontwikkeling van de locatie. ENGIE heeft als gastspreker toelichting gegeven en vragen beantwoord over de ambities in Nederland, de beoogde ontwikkeling Waal Energie en de grootschalige energieopwekking als onderdeel hiervan.
 
De informatie die gedeeld is met de raadsleden is openbaar en kunt u hier vinden: de presentatie kunt u terugkijken via deze link en de presentatie sheets treft u hier. ENGIE wil de energietransitie helpen realiseren, we willen hierin een voorloper zijn: ambitieus en realistisch tegelijk.
 
Namens team Centrale Gelderland,
Kees Baijens

Image