Artikel

Meldingen stofoverlast

Bij het neerhalen van de schoorsteen en het elektrostatische filter op zaterdag 5 maart jongstleden is er stofontwikkeling geweest. We proberen bij alle sloopactiviteiten de hoeveelheid stof die vrijkomt te beperken om overlast te voorkomen. Door de weersomstandigheden (oostenwind) is een deel van het stof dat vrijkwam over Weurt getrokken.

Wij hebben de gemelde klachten in behandeling genomen en hierover o.a. op donderdag 10 maart jl. gereageerd. In deze reactie hebben wij tevens aangegeven dat ons beeld van ervaren stofoverlast in Weurt compleet is en voor onze administratie afgesloten. Meldingen die wij na 10 maart hebben ontvangen worden nog wel bekeken en waar nodig met coulance behandeld. Wij wijzen erop dat nieuwe meldingen per 15 maart niet meer in behandeling worden genomen.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee tot een goede afwikkeling zijn gekomen met bevredigende oplossingen voor de omwonenden.