Nieuws

Terugkoppeling sloop fase 2

Geachte lezer,

Zaterdag 5 maart is conform onze kennisgeving het gebouwdeel van Centrale Gelderland met het elektrostatische filter en de schoorsteen succesvol en veilig neergehaald. Door de koude weersomstandigheden vond de ontsteking van de springstoffen later plaats dan gepland. Zoals beloofd stellen we u middels dit bericht professionele opnamen ter beschikking.

Klik hier en hier voor de beelden vanuit diverse perspectieven.

Naar verwachting verlopen
Vooruitlopend op een evaluatie die ENGIE en Brown & Mason samen met de betrokken autoriteiten nog moeten maken, kunnen we stellen dat de impact van de operatie past bij de verwachting die we eerder hebben uitgesproken en afgesproken.

Vervolg sloop
De volgende stap in de planning voor de sloop verwachten we einde tweede kwartaal van dit jaar. Het betreft het gebouwdeel met de DeNOx katalysator. Tot slot zal het ketelhuis gesloopt worden in het derde kwartaal van 2022.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en komen graag bij u terug kort voor de volgende stap.

Met vriendelijke groet,
Team Centrale Gelderland