Nieuws

Update sloop - feb 2022

Met dit nieuwsbericht brengen we u graag op de hoogte van de planning van de sloop van Centrale Gelderland.

In 2021 is het achterste deel, de eerste stap, van de centrale gesloopt. Voor 2022 staat de sloop van de rest van de centrale op het programma. Dat gebeurt in 3 stappen. De voorbereidingen voor deze resterende drie stappen zijn in volle gang. De tweede stap staat gepland in het eerste kwartaal van 2022. De derde en vierde stap staan gepland in het tweede en derde kwartaal. Na de zomer vinden er voornamelijk nog opruimwerkzaamheden plaats, tezamen met het afvoeren van het gebroken puin. Eind 2022 zal dan het terrein bovengronds opgeruimd zijn.

Vertraging
De sloop van de centrale is in het jaar 2021 niet volgens planning verlopen. Daar waar we gedacht hadden in april voor de eerste keer met springstoffen een gebouwdeel neer te halen, werd dit uiteindelijk september 2021. Ook de verwachting dat alle grote gebouwdelen neergehaald zouden zijn tegen einde 2021 is niet uitgekomen. Het sloopproject is helaas fors vertraagd doordat de procedures met alle betrokken autoriteiten veel meer tijd hebben gevraagd dan wij hadden verwacht.

Planning
De exacte datum van de sloop van fase 2 is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, ontvangt u bericht van ons via onze nieuwsbrief. Ontvangt nu nog geen nieuwsbrief? Meld u dan hier aan. 

Met vriendelijke groet,
Team Centrale Gelderland

Image