Nieuws

Terugkoppeling sloop

Donderdag 9 september is conform onze kennisgeving het gebouwdeel van Centrale Gelderland met de rookgasontzwavelingsinstallatie succesvol neergehaald. Zoals beloofd stellen we u middels deze nieuwsbrief professionele opnamen ter beschikking. Klik hier voor de beelden die vanuit diverse perspectieven door onze aannemer Brown & Mason zijn gemaakt.

Vooruitlopend op een evaluatie die ENGIE en Brown & Mason samen met de betrokken autoriteiten nog moeten maken, kunnen we stellen dat de impact van de operatie past bij de verwachting die we eerder hierover hebben uitgesproken / afgesproken. Zo heeft bijvoorbeeld de stofontwikkeling zich beperkt tot het terrein van de centrale. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor onze omgeving. Ook qua trillingen was de impact zoals verwacht en dus ver beneden de toegestane niveaus.

Als reactie op vragen die ENGIE hebben bereikt willen we nog opmerken dat er bewust gekozen is voor een aanpak waarbij er nog een deel van het gebouw met de rookgasontzwavelingsinstallatie is blijven staan. Het betreft het meest zuidelijke deel met een rookgaskanaal en bochtstuk naar boven. Dit was dus nadrukkelijk zo voorzien. Dit deel zal met conventionele slooptechnieken worden ontmanteld.

De volgende stap in de planning voor de sloop wordt verwacht in het laatste kwartaal dit jaar. Het betreft het gebouwdeel met het zogenaamde elektrostatisch filter (stoffilter). Daarna volgen de schoorsteen, de DeNOx katalysator en tot slot het ketelhuis. Deze laatste stap staat nu gepland voor zomer 2022.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en komen graag bij u terug kort voor de volgende stap.

Met vriendelijke groet,
Team Centrale Gelderland