Nieuws

Eerste paal voor windturbines Windpark De Groene Delta geslagen

eerste paal wind centrale gelderland

Op 14 april is door wethouder Noël Vergunst de eerste paal van het windpark De Groene Delta geslagen. Met deze eerste paal is, na een periode van voorbereiding, nu begonnen met de bouw van de twee windturbines. De komende maanden worden de onderdelen van de turbines geleverd. Naar verwachting is de bouw in september afgerond en kunnen de windturbines vanaf dit najaar lokale groene elektriciteit leveren.

Nadat in mei 2020 de vergunningen definitief werden is, na een uitgebreid selectieproces, in september gekozen voor twee windturbines van leverancier Nordex. De turbines hebben elk een vermogen van 3,6 MW en daarmee levert het windpark straks lokaal opgewekte groene stroom voor de omgeving. Deze elektriciteit kan gebruikt worden voor huishoudens, maar ook voor de opwek van groene waterstof en het laden van elektrische voertuigen. Daarmee passen de turbines ook goed bij de andere ontwikkelingen op het terrein op het gebied van duurzame mobiliteit en stadslogistiek.

Herontwikkeling
Met de start van de bouw van de windturbines wordt de volgende stap gezet in de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland. Na de vestiging van De Emmerik Circulaire Hub Nijmegen eind 2020 op het terrein en de aankondiging in maart van het Fountain Fuel zero emissie tankstation is dit de derde concrete stap in de afgelopen maanden. In een eerder stadium zijn al twee zonneparken op het terrein gerealiseerd.

De bouw van de windturbines past ook goed bij de ambities van de gemeente en provincie. Wethouder Noël Vergunst: “Hier op het ENGIE-terrein zie je de overgang naar duurzame energie live gebeuren. De oude energiecentrale verdwijnt, daarvoor in de plaats komen duurzame energiebronnen. Met de start bouw van de windmolens zetten we weer een belangrijke stap naar een duurzame toekomst: de windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de energiebehoefte van huishoudens en bedrijven in de regio.”

Overlast maximaal beperkt
Bij de selectie van het type windturbine was geluid een belangrijk criterium. In overleg met de klankbordgroep Centrale Gelderland (met vertegenwoordigers uit de directe omgeving) was o.a. besloten om, in het geval van gelijke geschiktheid van meerdere type windturbines, de voorkeur te geven aan het stilste type dat ruim binnen de wettelijke norm blijft. Met de Nordex N 131 wordt hieraan voldaan.

Ook worden de turbines voorzien van een automatische slagschaduwregeling. Zo wordt voldaan aan de wettelijke normering voor slagschaduw. Op vrijwillige basis gaat ENGIE echter ook maatregelen treffen die verder gaan dan de normering voorschrijft. Daarbij streeft ENGIE ernaar de slagschaduwhinder zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren slagschaduw op de nu relevante woninggevels.

De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Deze plek is gekozen zodat de afstand tot woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen.

Voordelen voor de omgeving
ENGIE wil direct omwonenden de mogelijkheid bieden om ook te delen in de ‘lusten’ van de windturbines. Door belanghebbenden is meegedacht hoe we dit kunnen realiseren. Daarom is een omgevingsfonds opgericht, dat tweejaarlijks een financiële bijdrage aan duurzaamheids-, leefbaarheids-, of sociale initiatieven in de omliggende wijken beschikbaar stelt. Dit omgevingsfonds zal gedurende de looptijd van 20 jaar ongeveer een kwart miljoen euro verdelen over projecten. Deze projecten worden door een selectiecommissie (vertegenwoordigers uit de omgeving) geselecteerd. Inmiddels is de eerste toekenning van 20.000 euro uit het fonds aan 9 lokale projecten bekend.