ENGIE Energie & Services

AVK Plastics verduurzaamt samen met ENGIE via de Road2Green

Balk
2020

AVK Plastics uit Balk is samen met ENGIE Energie B2B en ENGIE Services de Road2Green opgegaan. Het bedrijf is al jaren een vaste klant bij ENGIE en duurzaamheid is voor AVK een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Met de audits van de Road2Green voldoet AVK Plastics aan de Nederlandse en Europese energiewetgeving. Maar de Road2Green leverde meer op: bewustwording, beter inzicht en verhelderend advies. "Het is nu veel duidelijker wat onze mogelijkheden, kansen én verplichtingen zijn"  aldus Vally Hoogland, Technical Operations Manager bij AVK Plastics. 

Ontdek meer over verduurzaming
AVK Plastics - Balk

Wat is de Road2Green?

De Road2Green is een verduurzamingstraject dat ENGIE samen met SUEZ heeft opgezet om Nederlandse ondernemingen te helpen verduurzamen. Het bestaat uit een reeks audits en keuringen waarin een organisatie volledig wordt doorgelicht om verduurzamings- en besparingsmogelijkheden te identificeren. Hierin komen de specialismen van ENGIE Energie en ENGIE Services samen. Zo onderscheidt de Road2Green zich van andere adviesconcepten door de directe vertaalslag naar de praktijk: ENGIE is in staat de aanbevelingen desgewenst direct te implementeren!

Het traject bestaat uit een aantal audits met een focus op energie-efficiëntie. Tijdens de Road2Green wordt direct voldaan aan overheidseisen om onder meer een EEP- en EED-audit uit te voeren. Het audittraject neemt gemiddeld een jaar in beslag, waarna een certificaat wordt overhandigd om aan te tonen dat de organisatie serieus invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De duur van verdere implementatietrajecten verschillen uiteraard per organisatie.

AVK Plastics - grondstof
AVK Plastics - Balk

Bekijk de showcase

Duurzaamheid is voor AVK Plastics een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering: de producten bestaan voor 95% uit gereycled plastic. Met de Road2Green wordt nu ook hun productielocatie zo duurzaam mogelijk gemaakt. Alle op korte termijn te implementeren maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd en met de resultaten van de audits, uitgevoerd binnen de Road2Green, is AVK Plastics klaar om hun grote verduurzamingsprojecten aan te gaan pakken.

Download de showcase over AVK Plastics en lees alles over de Road2Green