Maxima-centrale; ENGIE; moderne centrale; Lelystad

Maxima-centrale

Hoger rendement met nieuwste technologie in Lelystad 

In Lelystad staat de eerste gasgestookte STEG-centrale met GT26 techniek van ENGIE. Op het kunstmatig aangelegde eiland in het IJsselmeer staan twee moderne STEG-eenheden (SToom En Gas) waarmee de Maxima-centrale plaats neemt in de wereldtop. De eenheden behoren tot de modernste ter wereld met een zeer hoog rendement (bijna 60%) en een beperkte milieulast. Beide STEG-eenheden leveren elk ca. 440 MW wat ongeveer gelijk staat aan elektriciteit voor 1,6 miljoen huishoudens.

Belangrijke rol in energieproductie

De Maxima-centrale levert een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse en Europese energiehuishouding en speelt daarmee een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van ons land. En ENGIE blijft investeren. Waar op unit4 in 2021 de MXL2 upgrade is toegepast, zal in 2023 op unit5 als eerste GT26 unit ter wereld de nieuwe MXL3 techniek worden toegepast. De Maxima-centrale krijgt dan een nog hoger rendement (+1,5%), meer vermogen (35MW), hogere flexibiliteit en zal ook geschikt worden voor het bijmengen van waterstof. Het wordt hiermee de enige centrale in Nederland met een rendement boven de 60%. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de toekomstige rol van de centrale als CO2-vrij regelbaar vermogen in aanvulling op zon- en windenergie.

Op het terrein van de Maxima-centrale staat ook een zonnepark met een opgesteld vermogen van 2,2 MW.

Naast de centrales in Lelystad en Eemshaven heeft ENGIE ook nog een centrale in Bergum met een opgesteld vermogen van 146 MW. Deze wordt ingezet wanneer nodig, daarnaast staat op het terrein een zonnepark met een opgesteld vermogen van 5 MW