Nieuws

Hernieuwde samenwerking van ENGIE en BCTN in Nijmegen

ENGIE en containerterminal BCTN hebben op dinsdag 26 maart een nieuwe langjarige verbintenis getekend voor de activiteit van watergebonden containerlogistiek in Nijmegen. Beide bedrijven geven hiermee een impuls aan hun ambities van duurzame economische groei.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling
“Wij zijn er trots op dat het opnieuw gelukt is om goede afspraken te maken over onze samenwerking op korte én lange termijn. En dat precies op het moment dat we voor grote uitdagingen staan in het verduurzamen van de binnenvaart en de stadslogistiek. BCTN is voor ons een belangrijke samen-werkingspartner voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het nieuwe Industriepark Waal Energie", aldus Kees Baijens van ENGIE.

“Wij zijn verheugd dat we onze goede samenwerking met ENGIE nu hebben kunnen bestendigen voor de lange termijn. De BCTN Terminal in Nijmegen is een belangrijke strategische locatie in ons netwerk. Daarnaast hebben wij in ENGIE ook een partner in de verduurzaming van ons binnenvaart en intermodaal vervoer product”, aldus Eduard Backer van Inland Terminals Group.

Nieuw bestemmingsplan Waal Energie
De gemeenteraad van Nijmegen heeft in januari 2024 het nieuwe bestemmingsplan voor Industriepark Waal Energie vastgesteld, waarmee duurzame groei van onder andere de containerlogistiek mogelijk wordt gemaakt. De nieuwe overeenkomst tussen ENGIE en BCTN speelt hier perfect op in.

Geschiedenis, een netwerk van binnenvaart terminals
De containerterminal is sinds 1987 aanwezig op het terrein van de voormalige Centrale Gelderland. Destijds was het de eerste binnenvaart containerterminal in Nederland. Containers werden verladen vanaf de westelijke kade van de kolencentrale aan het Maas-Waalkanaal. In 2015 realiseerde BCTN in eigen beheer een nieuwe kade en verhuisde de terminal naar de Waalkant. Daar waar het bedrijf ooit als pionier in Nijmegen begon, zijn er inmiddels maar liefst 15 binnenvaart containerterminals in Nederland en België bijgekomen. Een imposant netwerk van terminalbedrijven die samenwerken onder de vlag van Inland Terminals Group.

Meer info vind je op www.bctn.nl en www.inlandterminalsgroup.com

BCTN en ENGIE tekenen langjarige overeenkomst
Van links naar rechts: Willem van der Ark (BCTN), Eduard Backer (BCTN), Harry Talen (ENGIE) en Kees Baijens (ENGIE)