Nieuws

Windenergie geeft lokale initiatieven financiële steun

Uitreiking cheques Omgevingsfonds Centrale Nijmegen

“Het fonds brengt oude en nieuwe bewoners met elkaar in contact”

Het Omgevingsfonds Centrale Gelderland heeft aan maar liefst 15 initiatieven uit de omgeving van Windpark De Groene Delta een financiële bijdrage overhandigd tijdens een feestelijk moment aan de voet van de windturbines. De bijdragen werden via een symbolische cheque uitgereikt aan vertegenwoordigers van de verschillende initiatieven.

Geweldig initiatief
Verenigingen, stichtingen, wijkraden, maar ook kleine initiatieven voor de buurt kregen een bijdrage voor hun aanvraag uit het fonds, dat voor de tweede keer in haar bestaan geld uitkeerde. In een gemoedelijke sfeer werd het belang van het fonds onderkend: “Ik vind het omgevingsfonds echt een geweldig initiatief van ENGIE. Het hele dorp komt in beweging en jullie streven om de sociale cohesie te bevorderen is absoluut zichtbaar hier.” En ook: “Het ‘grijze’ dorp Weurt is aan het verjongen. Steeds meer gezinnen komen zich hier vestigen. Met de bijdragen uit het omgevingsfonds brengen we de oude en nieuwe bewoners met elkaar in contact. Daar zijn we heel dankbaar voor.“

Veel positiever
De windturbines, die voor de financiële injectie in het fonds zorgen, kwamen ook nog even ter sprake: “Ik was destijds tegen de komst van de windturbines maar ben nu veel positiever. Ik woon midden in Weurt-Noord en heb tot op heden nooit last van de windturbines gehad. ENGIE doet echt haar best om zich aan alle afspraken te houden.”

Volgende ronde
Initiatieven uit de omgeving van het windpark kunnen een keer per twee jaar een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds. Een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers uit de buurt, beoordeelt of de aanvraag voldoet aan een aantal gestelde voorwaarden. De volgende ronde wordt opgestart in het najaar van 2024.