Nieuws

HyNetherlands geselecteerd door de Nederlandse overheid in IPCEI tender

HyNetherlands: een innovatief project van Europees belang

Op 20 december 2022 heeft de Nederlandse overheid aangekondigd dat ze het 100MW groene waterstof project HyNetherlands ondersteunt in het kader van de Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Het is een van de zeven Nederlandse projecten die onderdeel zijn van deze IPCEI golf ‘H2Use’. Eerder dit jaar werd het HyNetherlands project al formeel IPCEI genotificeerd door de Europese Commissie. Met de steun van de Nederlandse overheid en officiële notificatie van de Europese Commissie, kan het project nu de volgende stappen zetten met als doel om aankomend jaar een investeringsbesluit te nemen voor de eerste 100MW electrolyser.

Pierre Devillers, Country Manager ENGIE Nederland : “HyNetherlands is een uniek project in Europa en kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Hydrogen Valley in Noord-Nederland. We zijn daarom dankbaar voor de IPCEI steun van de Nederlandse overheid, de samenwerking met onze projectpartners en de regio.”

De eerste fase van het project behelst een nieuwe 100MW elektrolyser op de ENGIE Eems locatie. Deze elektrolyser zal waterstof gaan produceren voor e-methanol productie, de lokale mobiliteitssector en de industrie. HyNetherlands wil een van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa voor de productie van e-methanol op basis van hernieuwbare waterstof en biogene CO2 ontwikkelen, bouwen en uitbaten in Noord-Nederland (Provincie Groningen).

Het is de ambitie van HyNetherlands om de bijdrage aan de decarbonisatie van de industrie en mobiliteit in Noord-Nederland nog verder te vergroten. Deze ambitie wordt vormgegeven door opeenvolgende opschaling van de productiecapaciteit van de elektrolysers van 100MW in 2025 naar 1,85GW begin jaren 2030. Het project en de bijbehorende roadmap hebben daarmee de potentie om de basis te leggen voor Europese energiezekerheid middels een volledig gedecarboniseerde waardeketen. Tegelijkertijd verbindt en integreert het project de elektriciteit- en gasinfrastructuur van de toekomst.

“HyNetherlands zal bijdragen aan de nationale CO2-reductie doelstellingen. De IPCEI ondersteuning is een belangrijke aanjager van de HyNetherlands ambities en bespoedigt de decarbonisatie in industriële sectoren met een hoge CO2-intensiteit.” Gregory Bartholomé, Project Manager HyNetherlands.