Nieuws

Maxima-centrale geschikt voor waterstof en de toekomst

Maxima-centrale Lelystad

Ansaldo Energia en ENGIE hebben een contract getekend voor een technische upgrade van de Maximacentrale in Lelystad. De technische upgrade zorgt voor verbeterde prestaties waardoor de CO2 uitstoot afneemt. De centrale krijgt een hoger rendement, meer vermogen, hogere flexibiliteit en zal ook geschikt worden voor het gebruik van waterstof. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de toekomstige rol van de centrale als CO2-vrij regelbaar vermogen in aanvulling op zon en windenergie.

Rol van de Maxima centrale
Door toename van duurzame bronnen als zon en windenergie zullen gascentrales naar verwachting minder uren gaan draaien. Toch zal er een vorm van regelbaar flexibel vermogen nodig zijn voor die momenten dat er gedurende langere tijd weinig wind en zon beschikbaar is. In de winter zien we soms periodes oplopend tot een week waarbij dit het geval is. Op die momenten zijn batterijen alleen niet voldoende om de beschikbaarheid van elektriciteit in Nederland te garanderen. Efficiente en flexibele centrales die in toenemende mate CO2-neutrale brandstof gebruiken zijn dan een noodzakelijke aanvulling op zon en wind. Door de upgrade wordt de Maxima gereed gemaakt om deze rol in de toekomst te gaan vervullen.

Technologische vooruitgang en ongeëvenaarde prestaties
De upgrade, die begin 2023 uitgevoerd wordt, bevat de beste gasturbinetechnologie in zijn klasse en levert tot 35 MW meer vermogen, waarbij het rendement meer dan 1,5% hoger is. Het wordt hiermee de enige centrale in Nederland met een rendement boven de 60%. De hogere efficiëntie resulteert in een besparing van 40.000 ton CO2 op jaarbasis, afhankelijk van het exploitatieprofiel. Bovendien wordt het mogelijk waterstof bij te stoken tot 50%, zonder extra wijzigingen aan de gasturbinehardware. Daarnaast wordt het onderhoudsinterval verlengd tot 40.000 equivalente bedrijfsuren. 

De MXL3-upgrade biedt niet alleen betere prestaties en hoge beschikbaarheid, maar ook meer operationele flexibiliteit. De centrale kan snel vermogen op- en afregelen en daarmee inspelen op de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van zon- en windenergie. Door deze flexibiliteit en de mogelijkheid om waterstof te gebruiken vormt de centrale een goede aanvulling op duurzame energie.

De upgrade past bij de visie van ENGIE waarbij naast het in rap tempo ontwikkelen van duurzame bronnen juist ook gekeken wordt naar het zo efficiënt en duurzaam maken van bestaande centrales.