Nieuws

Waterstofcoalitie presenteert pact voor nieuw regeerakkoord

Waterstofpact_maart2021

Versneld onze CO2-uitstoot terugdringen, de zware industrie verduurzamen en – weer of geen weer - beschikking over duurzaam opgewekte energie: waterstof maakt het mogelijk. Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is onder politieke partijen voor gezamenlijke afspraken in het regeerakkoord over waterstof in de energietransitie. De Waterstofcoalitie, bestaande uit 39 organisaties van milieuorganisaties tot industrie, biedt het toekomstige kabinet een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Met het sluiten van dit pact voor in het regeerakkoord kan de besluitvorming over waterstof versneld worden, om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

Het voorstel voor een Waterstofpact is hier te vinden.

Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat én de economie. De kabinetsperiode 2021 - 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Dit is nodig voor verduurzaming van het energiesysteem. Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid. De Waterstofcoalitie stelt een pact voor waarmee binnen één kabinetsperiode een basisketen voor waterstof kan worden gerealiseerd. In 2025 kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof.

Slim investeren

Door nu slim te investeren, legt het nieuwe kabinet de basis voor de Nederlandse waterstofketen. Deze keten bestaat uit landelijke transport- en opslaginfrastructuur, 500MW elektrolyse en het stimuleren van de industrie om over te stappen op waterstof als duurzame brand- en grondstof. Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van € 2,5 miljard, gemiddeld € 500 miljoen per jaar. Dit betekent dat het kabinet zich ook hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit. Met dit Waterstofpact kiest het nieuwe kabinet voor duurzame werkgelegenheid en kennisontwikkeling én biedt het een bouwsteen voor de positie van NL als toegangspoort naar de Europese waterstofmarkt.

Han Blokland, CEO ENGIE Nederland, over het belang van de investeringen: “De haalbaarheidsstudie voor de HyNetherlands elektrolyzer is afgerond en we zetten momenteel de puntjes op de i van het technisch ontwerp. We willen eind dit jaar een besluit nemen over de bouw van deze eerste 100MW van een gigawatt-schaal elektrolyzer. Dergelijke grote en maatschappelijk belangrijke investeringen kunnen alleen van de grond komen met voldoende ondersteuning vanuit de overheid.”

 Bedrijven staan klaar

Tegenover die overheidssteun staan toezeggingen van bedrijfsleven en infrastructuuraanbieders, beiden sterk vertegenwoordigd in de Waterstofcoalitie. Zij staan in de startblokken om waterstof te produceren, transporteren en te gebruiken. Daadkrachtig overheidsbeleid zal onder andere leiden tot een daling van de investeringskosten van elektrolyse, die kan oplopen tot wel 65%. Daarnaast zal de coalitie zich inspannen voor het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur voor waterstof en de opwekking van voldoende extra hernieuwbare elektriciteit.

“De tijd van plannen maken is voorbij. Het is nu of nooit. Onze boodschap aan het nieuwe kabinet is dan ook helder: kom in actie en investeer nu in groene waterstof. Met ons ambitieuze Waterstofpact zetten we belangrijke stap vooruit in de strijd tegen klimaatverandering en creëren we nieuwe banen. Laten we samen de handen ineen te slaan om dit waar te maken. Nederland wil niet langer wachten en staat klaar voor de groene waterstofeconomie”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace.

 Een brede coalitie

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 39 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers;

Air Liquide, Alliander, Alstom, Deltalinqs, Eneco, Enexis, ENGIE Nederland, Essent, FME, Gasunie, gemeente Groningen, Greenpeace Nederland, Groningen Seaports, H2-platform, Holland Solar, KNB, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, New Energy Coalition, North Sea Port, NVDE, OCI, Ørsted, Port of Den Helder, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, provincie Drenthe, provincie Groningen, provincie Zeeland, RWE, Smart Delta Resources, Stedin, TenneT, Ad van Wijk (TU Delft), Uniper, Vattenfall, VNCI, Yara en Zeeland Refinery.