Nieuws

Realisatie uniek ENGIE waterstofproject vordert gestaag

De ontwikkeling van een waterstofketen voor maritiem en wegvervoer in de regio Den Helder vordert stap voor stap. Het project, een initiatief van Port of Den Helder, ENGIE, Total, Damen Shipyards, Alliander en andere partners, wordt financieel gesteund door de DKTI en het Waddenfonds.

In het gebied van de Kooyhaven te Den Helder worden waterstof vulpunten gerealiseerd waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken en schepen waterstof kunnen bunkeren. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards een servicevaartuig ontwikkelen dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt worden door onderzoeksinstellingen en Port of Den Helder. Doordat dit project de gehele keten aanpakt draagt dit project bij aan de verdere ontwikkeling van een groene waterstofeconomie.

Lokale productie

De groene waterstof wordt niet aangevoerd, maar wordt door middel van elektrolyse lokaal geproduceerd en via een leiding naar het vulstation gebracht waar het beschikbaar wordt gemaakt voor scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Om de elektrolyser te voeden met groene stroom gaat ENGIE hier lokaal in eerste instantie een zonnepark van 2,8MWp voor realiseren. Voor dit zonnepark is in november 2020 een vergunning verleend. Zodra de uitslag van de SDE++ subsidie aanvraag bekend is wordt gestart met de bouw van het park. In een later stadium volgt dan een groter zonnepark. Het streven is begin 2022 de keten van een zonnepark, elektrolyser en tankstation volledig operationeel te hebben.

Bijdragen aan een juiste netbalans

Samen met de regionale netbeheerder wordt daarnaast onderzocht of de waterstofinstallatie een rol kan spelen in de netcongestie door juist bij aanbod van veel zon en wind waterstof te produceren en daarmee te voorkomen dat zonneparken of windparken uitgezet moeten worden. Ook kijken we naar het inzetten van de elektrolyser als flexibel regelvermogen (ten behoeve van het behouden van de netbalans).

Samenwerking essentieel

Pieter Blok, manager Duurzaamheid bij ENGIE: ”Voor succesvolle waterstofprojecten is samenwerking in de keten en de inpassing van de installatie in het energiesysteem essentieel. Met alle expertise die de verschillende partijen op tafel brengen, ben ik ervan overtuigd dat we erin zullen slagen om van dit innovatieve station een succes te maken en de ontwikkeling van groene waterstof te versnellen. En tevens te zorgen dat de installatie positief bijdraagt aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk door slimme koppeling aan de actuele vraag en aanbod van duurzame elektriciteit.”

 Bekijk hier de video met meer uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=UwMamxm_zTo

 Voor meer informatie over Green Shipping Waddenzee: www.greenshippingwaddenzee.nl