Nieuws

ENGIE ondertekent Paris Proof Commitment

Tientallen organisaties vragen de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energielabels. Energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is. Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak. Dat zeggen de grote partijen uit de gebouwde omgeving, waaronder ENGIE, in het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council dat zij hebben ondertekend. Daarin laten zij zien zelf al verregaande maatregelen te nemen om op energiegebruik te besparen. Initiator DGBC heeft het Commitment dinsdag aan Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie gepresenteerd.

Het Paris Proof Commitment werd door Timmermans vol enthousiasme omarmd. Zeker omdat het volgens hem aansluit bij zijn aanstaande Renovation Wave. Een plan om in heel Europa gebouwen te renoveren en te verduurzamen. “Als jullie ons kunnen helpen, om ook op Europese schaal de kwaliteit van plannen te verbeteren, en ook andere landen te helpen in dezelfde richting te denken, dan kan die Renovation Wave een heel groot succes worden”, reageerde de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Guido Frenken, COO bij ENGIE Energie: “ENGIE wil koploper zijn in de energietransitie. Wereldwijd leveren we groene energie voor meer dan 100 miljoen mensen. Maar het gaat niet alleen om zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Het begint bij energie efficiënte gebouwen en het besparen van energie. De focus op het werkelijke gebruik van panden in de vorm van kWh/m2 vergroot de ambitie voor iedereen en ENGIE draagt hier graag aan bij. Met de onderschrijving van het Paris Proof commitment gaan we de transitie versnellen en partijen om ons heen inspireren en meenemen in deze verandering.”

ENGIE past dit zelf toe door te werken met de CO2 prestatieladder (niveau 5 voor services NL) om progressie bij te houden en continu te verbeteren. Daarbij zijn concrete doelen gesteld, zoals 40% CO2 reductie in 2021 t.o.v. 2017. Onze zakelijke klanten helpen we door ze inzicht te geven in hun daadwerkelijke verbruik, maar ook door het aanbieden van Energiescans en Bespaarscans.

Wat is Paris Proof?

Het Parijs Akkoord is een wereldwijde afspraak om klimaatverandering aan te pakken. Het doel is de toename in de wereldwijde gemiddelde temperatuur in 2050 te beperken tot 1,5 graden. Dat klinkt weinig, maar het kan grote gevolgen hebben als de aarde verder opwarmt. Paris Proof is de term die DGBC heeft geïntroduceerd als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Want dat is nodig. Gebouwen moeten ingrijpend worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. De energie die nog wordt gebruikt, komt van duurzame energiebronnen. Aangezien die duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen, moeten gebouwen zo worden ingericht dat ze gemiddeld nog maar een derde van hun energiebehoefte hebben. Dan is een gebouw Paris Proof.

Bekijk op parisproofcommitment.nl alle ondertekenaars en bekijk de video van de ondertekenaars.