Nieuws

Paris Proof Commitment

In 2020 heeft ENGIE Nederland zich gecommitteerd aan het Paris Proof Commitment en daarmee aan het verlagen van het energiegebruik en dus de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving. ENGIE gelooft dat het meten van het werkelijke verbruik per vierkante meter in een gebouw (kWh/m^2) helpt bij het versnellen van de transitie. Om de druk op het energiesysteem van de toekomst te verminderen (toename van hernieuwbare energiebronnen en decentrale energiesystemen) en de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs te halen, is het van belang dat er minder energie wordt gebruikt.

Bij ENGIE volgen we dan ook de trias energetica filosofie in onze dienstverlening aan klanten;

1. Minder energie gebruiken

2. Zelf hernieuwbare energie opwekken

3. Slim inkopen van beschikbare (groene) energie

Via onder andere het Paris Proof Commitment dragen we bij aan het opbouwen van kennis, treffen we energiebesparende maatregelen bij onszelf en bij klanten en verspreiden we het gedachtegoed. We rapporteren over de voortgang via de Dutch Green Building Council en al bestaande kanalen.   


Bekijk op parisproofcommitment.nl alle ondertekenaars en bekijk de video van de ondertekenaars.