Nieuws

Innovatieve aanpak in ontwikkeling hernieuwbare energiebronnen

Duurzame lokale elektriciteitsopwekking met zonnepanelen, windturbines en biogasinstallaties heeft veel voordelen. Toch zijn er ook nadelige aspecten. Een zonnepark neemt bijvoorbeeld heel veel ruimte in en windturbines produceren geluid en geven slagschaduw. De projectontwikkelaars van RES (Renewable Energy Sources) zijn daarom continu op zoek naar innovatieve oplossingen in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

Dubbelzijdige en verplaatsbare zonnepanelen
De uitbreiding van het zonnepark op het terrein van Centrale Gelderland in Nijmegen is een proeftuin van techniek. Er worden verschillende innovaties getest zoals een aparte opstelling voor 90 bifacial zonnepanelen om te onderzoeken welk extra rendement dubbelzijdige panelen opleveren met welke ondergrond. Een tweede test draait om het aanbrengen van een vuilwerende coating op de zonnepanelen. Die zorgt er bovendien voor dat de temperatuur van de zonnepanelen lager blijft. Dat moet leiden tot een hogere rendement. Als derde staan er verrijdbare/mobiele installaties. Doordat er op het terrein verschillende leidingen in de ondergrond lopen die bereikbaar moeten blijven voor werkzaamheden kunnen niet overal permanente stellages met zonnepanelen geplaatst worden. Door deze mobiele oplossingen, die snel weggereden kunnen worden, kan deze grond toch efficiënt gebruikt worden. Deze testlocatie is voor ons van groot belang voor het efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte en het vergroten van de energieopbrengst van zonnepanelen in de toekomst.

Grond dubbel gebruikt
Samen met een kassenbouwer en telers testen we structuren waarbij rijen zonnepanelen gecombineerd worden met het telen van gewassen. Op die manier kan grond dubbel gebruikt worden: voor zowel duurzame energieopwekking als de teelt van gewassen. De stellages met zonnepanelen fungeren dan als teelt-ondersteunende constructie die schaduw levert voor zongevoelige gewassen.

Minimaliseren van slagschaduw en geluid
Zowel op Nieuw-Reijerwaard als op het terrein van Centrale Gelderland in Nijmegen bereidt ENGIE de plaatsing van windturbines voor. Hoewel het ruimte-issue voor windturbines minder relevant is, zijn we ons ervan bewust dat geluid en slagschaduw voor direct omwonenden belangrijke aandachtspunten zijn. Bij de selectie van het type windturbines is geluid daarom een belangrijk criterium. In overleg met de klankbordgroep uit de omgeving Nijmegen is besloten om, in het geval van gelijke geschiktheid van meerdere type windturbines, de voorkeur te geven aan het type dat het ruimst binnen de wettelijke norm blijft en dat dus het stilste is. Door de turbines te voorzien van een automatische slagschaduwregeling wordt voldaan aan de wettelijke normering voor slagschaduw. Daarbovenop treffen we in Nijmegen op vrijwillige basis maatregelen die verder gaan dan de normering voorschrijft. Daarbij streven we ernaar de slagschaduwhinder zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren slagschaduw op de nu relevante woninggevels.

Wereldwijde potentie voor schaalbare oplossingen biovergisters
In 2018 heeft ENGIE Biogasplus overgenomen om kennis en ervaring te verwerven en onze toetreding tot de markt van biogasinstallaties te versnellen. Het bedrijf heeft een goede staat van dienst in het ontwerp, de bouw en de exploitatie van industriële vergisters. Biogasplus heeft bovendien de potentie om schaalbare oplossingen aan te bieden. Een voorbeeld van zo’n schaalbare oplossing is het Jump Start-project van FrieslandCampina. Biogasplus tekende een contract voor de levering van de grote en middelgrote vergisters op de boerderij. Het is de bedoeling om in dit project gebruik te maken van de productie- en servicecapaciteit van ENGIE Services. Deze oplossing kan worden uitgerold naar vergelijkbare zuivelbedrijven in de wereld.