Repowering windmolens
De Wereld van ENGIE

Repowering: meer groene stroom met minder windmolens

Turbines voor 99% gerecycled

Wat is repowering?

Windmolens gaan niet eeuwig mee. Na 15 tot 25 jaar zijn ze aan vervanging toe. Dan hebben we drie opties: we kunnen de levensduur verlengen, de windmolens afbreken of de windmolens vernieuwen. Dat laatste noemen we repowering. We zetten dan nieuwe, betere windmolens neer op dezelfde plek. Zo maken we meer groene stroom zonder extra land te gebruiken. Soms hebben we zelfs minder ruimte nodig. Repowering helpt ons om meer duurzame energie te maken. Dat is het doel van ENGIE voor 2030: 58% van onze energie moet dan uit hernieuwbare bronnen komen.


Waarom doet ENGIE aan repowering?

In Europa staan veel windparken die al lang meedraaien. Sommige zijn al meer dan 20 jaar oud. Die windmolens zijn niet meer zo goed als vroeger. Ze wekken minder stroom op en ze gaan sneller kapot. Daarom willen we ze graag vernieuwen. Dat is een kans voor ons, want wij zijn een van de grootste windenergiebedrijven in Europa. ENGIE heeft meer dan 400 windparken en ongeveer 50 daarvan kunnen we binnenkort repoweren. Dat is 10% van onze windenergie in Europa.

Repowering windmolens

Hoe doet ENGIE aan repowering?

We hebben al een aantal in Europa windparken gerepowerd en we hebben nog meer plannen.

• In Duitsland, hebben we in windpark Karstädt-Waterloo 20 oude windmolens weggehaald en 7 nieuwe neergezet. Deze 7 nieuwe windmolens wekken 43 megawatt stroom op. Terwijl de 20 oude 'slechts' 26 megawatt opwekten. Bovendien leverde de sloop 5800 kubieke meter recyclebaar beton op. Dit werd gebruikt voor de bouw van de nieuwe windmolens. Van de oude turbines werd maar liefst 99% van de onderdelen gerecycled, inclusief de bladen. 
• In Frankrijk hebben we windpark Widehem bij Calais vernieuwd. We hebben 4 oude windmolens vervangen door 2 nieuwe. Die nieuwe windmolens maken wekken samen stroom op voor meer dan 5.000 mensen.
• In Italië heeft ENGIE plannen om windparken te vernieuwen in Campania en in Puglia. Daardoor gaan deze windparken veel meer stroom opwekken: van 16 naar 30 megawatt en van 20 naar 36 megawatt.
• In België gaat ENGIE windpark Estinnes in Wallonië vernieuwen. Dat windpark heeft nu 11 windmolens die elk 6 megawatt opwekken. Dat willen we verhogen tot ongeveer 100 megawatt.

Voordelen van repowering

Repowering heeft verschillende voordelen voor ENGIE en voor onze klanten:

• Het verhoogt de productiviteit en winstgevendheid van de windparken, door meer energie te produceren met minder turbines.
• Het vermindert de milieu-impact van de windparken, door minder land te gebruiken en minder afval te genereren.
• Het verbetert de acceptatie van de windparken, doordat het aantal windmolens per park afneemt en de nieuwe windmolens minder lawaai produceren.