Brazilie_energietransport
De Wereld van ENGIE

Transport van groene stroom in Brazilië

ENGIE gaat de uitdaging aan

ENGIE zet grote stappen in Brazilië met twee omvangrijke transmissieprojecten, Novo Estado en Gralha Azul, die tezamen een netwerk van 2.800 kilometer aan stroomkabels vormen. 

Het noordoosten van Brazilië is rijk aan hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk wind en zon.  Het land wil deze groene bronnen verbinden met de grote industriële en stedelijke gebieden, die vaak honderden of zelfs duizenden kilometers zuidelijker liggen. ENGIE heeft deze uitdaging opgepakt door  twee grote transmissieprojecten te realiseren.

Het project Novo Estado, uitgevoerd door ENGIE, maakt het transport van 2 gigawatt aan elektriciteit mogelijk. Het project omvat 3.634 hoogspanningsmasten en 36.000 kilometer aan aluminiumkabels die door 23 gemeenten en 1.100 eigendommen lopen. 24.000 medewerkers hebben 3 jaar lang aan het project gewerkt.  

Behoud van regenwoud en beschermde dieren

Een prioriteit van het project was het behoud van biodiversiteit, vooral waar de kabel langs het Amazonegebied lopen. ENGIE zette een team van 50 biologen in om de biodiversiteit tijdens de bouw te beschermen, onder leiding van Paulo Muller, directeur van het project bij ENGIE Brasil Energia (EBE): “De lijnen lopen langs het Amazonebos. Waar mogelijk, hebben we om het regenwoud heen gebouwd om het kappen van bomen te voorkomen. Daarnaast vormde de aanwezigheid van slangen en spinnen een uitdaging bij het beschermen van soorten,” aldus Muller.

Een ander uitdagend project, was Gralha Azul, dat door 27 gemeenten in Paraná loopt. Ondanks de omvang en moeilijke omstandigheden, werd het project 16 maanden vóór op schema opgeleverd in 2021. On der andere dankzij het gebruik van drones voor de installatie van kabels. Deze innovatieve  aanpak resulteerde in het behoud van 100.000 bomen, een aanzienlijke bijdrage aan de lokale biodiversiteit.

Dankzij een team van 150 ingenieurs van EBE heeft ENGIE belangrijke nieuwe kennis en ervaring opgedaan op het gebied van energietransport. De gebruikte methoden kunnen helpen om projecten in andere delen van de wereld, zoals de VS en Europa, efficiënter en duurzamer uit te voeren.