Batterijopslagsysteem
De Wereld van ENGIE

ENGIE steekt energie in grootschalige batterijopslag

Van Amerikaanse overnames tot Nederlandse batterijparken

ENGIE versnelt zijn ambities op het gebied van batterijopslag door strategische overnames en innovatieve projecten. Dit is een belangrijk onderdeel van ENGIE's doel om tegen 2030 10 GW aan batterijcapaciteit te bereiken, om de ontwikkeling van hernieuwbare energieën wereldwijd te ondersteunen. Deze initiatieven onderstrepen de toewijding van ENGIE aan het versnellen van de energietransitie, zowel in Nederland als op internationaal niveau. Het geeft ook aan hoe belangrijk batterijopslagsystemen zijn in het creëren van een flexibeler en stabieler elektriciteitsnet.

 

Internationale uitbreiding

In augustus 2023 nam ENGIE het Amerikaanse Broad Reach Power over, een in Houston gevestigd bedrijf gespecialiseerd in batterijopslag. Deze overname omvat 350MW aan operationele activa en 880MW aan projecten in aanbouw, met geplande ingebruikname voor eind 2024. Deze overname versterkt de positie van ENGIE als leider in de energietransitie in het zuiden en westen van de Verenigde Staten.

De overname van Broad Reach Power volgde op een eerdere aankoop van Belltown Power, dat 2,6 GW aan batterijopslagprojecten bezit. Beide acquisities versterken ENGIE's positie in de batterijopslagsector en dragen bij aan de flexibiliteit en optimalisatie van energieprijzen voor producenten.

Daarnaast werd in juni 2023 in Hazelwood, Zuidoost-Australië een Battery Energy Storage System (BESS) in gebruik genomen met een capaciteit van 150 MW/150 MWh. Het HBESS-project, ontwikkeld samen met Eku Energy en Fluence, is onderdeel van de transitie van een voormalige kolencentrale naar hernieuwbare energietechnologieën. Het toont aan hoe ENGIE zich inzet voor de energietransitie en het uitfaseren van kolengestookte energieproductie

100MW aangesloten op stroomnet

Op 19 december 2023 maakte ENGIE bekend dat het eerste batterijpark van 100+ MW is aangesloten op het stroomnet van Texas. De Sun Valley Battery is het grootste batterijopslagsysteem van ENGIE in Noord-Amerika. Het systeem bestaat uit meer dan 300 batterijkasten die op piekmomenten ruim 10.000 woningen van stroom kunnen voorzien. De batterijen kunnen worden opgeladen door het naastgelegen zonnepark. 

Lokale visie

Dichter bij huis is ENGIE van plan een batterijpark van 35 MW te bouwen naast de Maximacentrale in Lelystad. Dit project, met een investering van €50 miljoen, zal naar verwachting midden 2025 operationeel zijn en is het eerste batterijpark van ENGIE in Nederland. Het batterijpark zal bestaan uit 180 lithium-ijzerfosfaat accu's en zal een belangrijke rol spelen in het verlagen van de CO₂-uitstoot door elektriciteit op te slaan wanneer er een overschot is aan duurzame elektriciteit, en het terug te leveren bij een tekort.

Bovendien is ENGIE in gesprek met netbeheerder Tennet om het batterijsysteem in te zetten op de balanceermarkten en bij het aanpakken van lokale congestie. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van netcongestieproblemen in de regio en toont aan hoe batterijopslag kan bijdragen aan de uitdagingen van de energietransitie.

Maxima Centrale Lelystad

De Wereld van ENGIE

ENGIE is een wereldleider op het gebied van energie en mobiliteit. Meer dan 96.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een groenere toekomst voor ons allemaal. Van zonne-energie in Afrika tot elektrisch rijden in Europa en van drijvende windmolens in Korea tot grootschalige batterijopslag in Australië. In deze artikelen nemen we je mee langs de meest innovatieve en impactvolle projecten van ENGIE. Welkom in De Wereld van ENGIE.
Meer internationale projecten