Blog

Energiewetgeving: alles wat jij als ondernemer moet weten

Efficiënter omgaan met energie wordt steeds urgenter. De Nederlandse overheid stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen, kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, fabrieken, enz. Die eisen worden strenger en vaker gecontroleerd. Tijd om je te (laten) informeren over deze wet- en regelgeving. ENGIE wijst jou de weg in de energiewetgeving.

Het uiteindelijke doel is dat we voldoen aan de klimaatafspraken. Daarom verplicht de wetgever eigenaren, verhuurders, huurders en gebruikers van gebouwen om energie te besparen. Maar met zoveel verschillende wetten en regels kunnen we ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heeft ENGIE de regels op een rij gezet. De belangrijkste vermelden we hier. En lees ook even onze zakelijke whitepaper over de energiewetgeving. Daarin vind je exact wat voor jouw gebouw geldt.

Energielabel C voor bedrijfspand verplicht in 2023

Wist jij dat in 2023 alle bestaande kantoren minimaal een energielabel C moeten hebben in de nieuwe energiewetgeving? Dat is verplicht voor gebouwen van 100 m2 en meer. En vanaf 2030 geldt voor alle gebouwen energielabel A. Deze 2 tussenstappen moeten leiden tot de afspraak in het Energieakkoord: in 2050 zijn alle gebouwen in Nederland energieneutraal. 
Kantoren die in 2023 niet voldoen aan energielabel C mogen niet meer worden gebruikt. Dat lijkt ver weg, maar je wilt wel de tijd hebben om maatregelen te kunnen treffen. Overigens is energielabel C goed haalbaar. Daar is niet altijd een bouwtechnische aanpassing voor nodig, soms is efficiëntere verlichting al voldoende.

EPBD-keuring voor verwarming en airconditioning

De energielabels komen voort uit de Europese richtliijn voor de energieprestatie van gebouwen: de EPBD oftewel Energy Performance of Buildings Directive. Naast certificering heeft de EPBD tot doel om de energieprestaties van gebouwen beter te meten en energie-eisen te stellen aan nieuwe gebouwen. Zodat kantoorpanden en bedrijfsgebouwen minder energie gaan gebruiken. 
Sinds eind 2013 geldt de EPBD-keuring. Dat is het periodiek en gecertificeerd laten keuren van zowel verwarming als airconditioning. Of jouw systeem gekeurd moet worden, hangt af van het totale vermogen. Daarnaast bepaalt het type verwarming, gasgestookt of niet-gasgestookt, hoe vaak je de installatie moet laten keuren. De exacte regels van deze energiewetgeving vind je in de whitepaper.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan de milieugerelateerde verplichtingen voor organisaties in Nederland. Belangrijk is de plicht om energie te besparen. Dat geldt trouwens niet voor kleinverbruikers. Verbruik jij minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 gas per jaar? Dan heb je geen energiebesparingsplicht. Middel- en grootverbruikers daarentegen moeten Best Beschikbare Technieken (BBT’s) doorvoeren. Daarvoor kun je gebruikmaken van lijsten met maatregelen. Dat zijn erkende maatregelen per sector die je binnen 5 jaar terugverdient. 

EED: energie-audits en betere stookinstallaties

Voor bepaalde, grote organisaties geldt niet het Activiteitenbesluit, maar de Europese EED – Energy Efficiency Directive. Hieronder vallen 2 verplichtingen. Ten eerste het 1x in de 4 jaar laten uitvoeren van een energie-audit. Dit geeft grote organisaties inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden om kosteneffectief energie te besparen. En ten tweede een verplichte kosten-batenanalyse voor grote stookinstallaties zodat er vaker verwarming en koeling met een hoog rendement wordt toegepast. De EED-specificaties van de energiewetgeving lees je in de whitepaper.

Samenwerkingsverbanden

Vrijgesteld van de EED zijn bedrijven die al deelnemen aan een erkend duurzaamheidskeurmerk of certificering. En in plaats van energie-audits hebben ruim 1.100 veelal grote ondernemingen en (overheids)instellingen afspraken vastgelegd in een Energie Efficiëntie Plan (EEP). Zij zijn aangesloten bij één van beide Meerjarenafspraken energie-efficiëntie. Onder het MJA3-convenant verplicht men zich om minimaal 2% energie per jaar te besparen. Bij het MEE-convenant zijn ETS-bedrijven aangesloten die vallen onder het Emission Trading System. 

Wil je meer weten over de energiewetgeving? Vraag voor een duidelijk overzicht onze gratis whitepaper aan, en krijg beter inzicht in de energiewetgeving!