Blog

Tekea en haar nieuwe kookfornuis

Voor iedere klant die CO2-gecompenseerd gas afneemt investeert ENGIE in haar eigen Gold Standard cookstove project. Door de inzet van deze schone kooktoestellen is er tot 70% minder hout of houtskool nodig. Op deze manier dragen de cookstoves bij aan minder ontbossing, een betere luchtkwaliteit en wereldwijde CO2-reductie.

Het cookstove project in Eritrea

Het doel van het project is om het levensonderhoud van rurale huishoudens in Zoba Anseba (Eritrea) te verbeteren en de vraag naar houtbrandstof te verminderen. Dit wordt gedaan door de families te voorzien van schone kooktoestellen om in huis voedsel op te bereiden. Dankzij de verbeterde efficiëntie verminderen de toestellen de vraag naar brandstofhout met 60% -70%, waardoor de aantasting van de bossen vermindert en zo de uitstoot van broeikasgassen naar beneden brengt. De implementatie van het cookstoveproject verbetert ook de gezondheid van vrouwen en kinderen die verantwoordelijk zijn voor het koken en het beheer van de fornuis.

Het verhaal van Tekea

Tekea Tsefagherghesh houdt haar huis vlekkeloos schoon - geen gemakkelijke taak in Eritrea, een heet en stoffig sub-Sahara land, ingeklemd tussen Soedan, Djibouti en Ethiopië. Het dorp van Tekea, Adi Tekelezan, ligt 2500 meter boven de zeespiegel en ongeveer 40 minuten rijden ten noorden van de hoofdstad Asmara in Eritrea. Binnen de lage muren van haar community vinden we in de middelgrote hut van Tekea haar meest trotse bezit; haar gloednieuwe zelfgebouwde verbeterde kookfornuis.
De traditionele kachel met open vuur wat hout ‘slurpt’ is zeer schadelijk voor de gezondheid van gezinnen en hun leefomgeving. Een bekend beeld van Afrika is dat vrouwen en kinderen zware bundels takken bij zich hebben en daar vaak kilometers lang mee lopen zeulen. Tekea was zo'n vrouw die drie of vier keer per week hout verzamelde en ze vele kilometers terug naar huis bracht. Soms spendeerde ze het kleine beetje geld dat ze had om hout te kopen in plaats van te verzamelen. Door het verlies in tijd en geld heeft ze minder middelen gehad om in te zetten voor haar eigen opleiding, en die van haar kinderen. 

De impact van het project

Het nieuwe kookfornuis van Tekea is vrij omvangrijk, met een lengte van meer dan twee meter. Het heeft verschillende deuren en openingen om de temperatuur te regelen, evenals grote, ronde kookplaten. Hierop kan ze Injera bereiden, het traditionele brood dat in Oost-Afrika wordt gegeten. Het ontwerp is innovatief, maar zeer eenvoudig. De uitvinder, lokale man Debesai Ghebrehiwet, heeft met het ontwerp vele prijzen gewonnen zoals de Green Apple Award en de Tech Museum-prijs. Ieder fornuis bespaart tussen twee en drie ton CO2 per jaar. Het programma heeft inmiddels meer dan 43.000 fornuizen geproduceerd, en heeft potentie voor vele honderdduizenden meer. Het programma heeft effect op meer dan een kwart miljoen mensen en bevrijdt hen van het dagelijkse gezwoeg om hout te halen. Het biedt waardevolle kansen om zowel tijd als geld veel nuttiger te besteden.

Tekea heeft haar fornuis versierd met handgeschilderde bloemen en bladeren. Het grote voordeel van het fornuis is dat hij bijna 60% minder brandstof verbruikt dan het traditionele fornuis en herleidt eventuele schadelijke dampen uit de afgesloten keukenhut. Alle materialen die worden gebruikt om het fornuis te bouwen, zijn lokaal verkrijgbaar.

Climate Neutral Group

Het programma wordt aangestuurd door de gemeenschap, waarbij Climate Neutral Group de materialen en kennis deelt. De vrouwen dragen zelf bij aan de kosten en bouwen ieder fornuis zelf met behulp van de andere dorpsvrouwen. Het betrekken van de hele gemeenschap zorgt ervoor dat geen enkel gezin wordt buitengesloten. Tekea is nu een trainer en werkt samen met de huishoudeconomen van het programma om zo iedereen in de gemeenschap te kunnen faciliteren.
Het programma draagt ook bij aan het creëren van ‘groene zones’ waarbij de bewoners zelf bomen aanplanten, en zo de verloren bosbouw weer aanvullen. Tekea houdt flink veel tijd en geld over nu ze niet meer dagelijks hout hoeft te verzamelen, en dat kan ze goed gebruiken. Tekea voedt namelijk, zoals meer dan 30% van de vrouwen in Eritrea, haar gezin van zeven kinderen alleen op. Het extra inkomen dat ze nu heeft, wordt gebruikt om melk te kopen en bij te dragen aan de opvoeding en opleiding van haar kinderen, zodat ze een betere toekomst hebben.

Kies ook voor CO2-gecompenseerd gas

Naast investeren in het cookstove project, doen wij namens alle klanten die gas afnemen een donatie aan de Stichting Trees for All. Zij planten hiermee bomen, in Nederland én wereldwijd. Bomen die CO2 omzetten in zuurstof. Ook bijdragen aan beter milieu? Kies voor CO2-gecompenseerd gas van ENGIE. 

Stap nu over