Windfloat Atlantic drijvend windpark

Windmolens op zee: duurzaam energie opwekken

Windenergie is een belangrijk onderdeel in de transitie naar duurzame energiebronnen. Windmolens op zee spelen hierbij een grote rol. Nederland, met zijn gunstige ligging aan de Noordzee, is een voortrekker in de ontwikkeling van offshore windparken. Hoe wordt windenergie op zee opgewekt? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn de verschillende belangen bij windparken op zee? Lees hier meer.

Hoe werkt het opwekken van energie op zee?

Windmolens op zee, ook wel bekend als offshore windturbines, zetten de kracht van de wind om in elektriciteit. Deze turbines staan op stalen of betonnen constructies die vastgezet zijn op de zeebodem, of ze drijven op drijvende platformen. De wind is op de zee een stuk sterker en constanter. Dit resulteert in een hogere en stabielere energieopbrengst. Wanneer de energie is opgewekt, wordt deze via onderzeese kabels naar het vasteland getransporteerd, waar het wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnet.

Traditionele en drijvende windparken

Waar windturbines eerst in de bodem van de zee geplaatst moesten worden, worden er tegenwoordig steeds meer drijvende windturbines geplaatst. Deze drijvende windturbines hebben een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele windparken. Zo kunnen ze op het land opgebouwd worden voordat ze naar hun locatie worden gesleept, wat zorgt voor lagere installatiekosten. Bovendien kunnen ze in dieper water worden geplaatst, waar de wind vaak sterker is. Zo kunnen drijvende windturbines in nieuwe gebieden worden geplaatst waar eerder het opwekken van windenergie-exploitatie niet mogelijk was.

Gunstige ligging voor het opwekken van windenergie

Nederland heeft een gunstige ligging voor het opwekken van windenergie op de zee, dankzij de uitgestrekte en relatief ondiepe Noordzee. Deze locatie maakt het mogelijk om zowel vaste als drijvende turbines efficiënt te installeren en te onderhouden. Daarnaast heeft de Noordzee ook een gunstig windklimaat en zijn er goede havens en grootschalige energieverbruikers in de buurt. Windenergie op de zee biedt dus veel mogelijkheden om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Floating Wind Korea

De voordelen van windmolens op zee

  • Hogere energieopbrengsten: Door de sterkere en meer constante wind zijn windmolens op zee efficiënter dan op land.
  • Lagere CO2-uitstoot: Windenergie is schoon en draagt niet bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Door meer windenergie op te wekken zal onze CO2-uitstoot dus minder worden.
  • Economische groei: De ontwikkeling van windparken stimuleert de economie door nieuwe banen te creëren voor het bouwen en onderhouden van windparken.

De nadelen van windmolens op zee

  • Hogere kosten: Het plaatsen en onderhouden van windmolens op zee is een stuk complexer dan het plaatsen van windmolens op land. De kosten voor windparken op zee liggen dan ook een stuk hoger.
  • Effect op de biodiversiteit: Het plaatsen van windparken op zee kan een negatieve impact hebben op de vissen en zeezoogdieren. Zo kan het zorgen voor geluidsoverlast of het verstoren van migratieroutes van vissen en zeezoogdieren.
  • Horizonvervuiling: Windmolens op zee kunnen het beeld van de horizon verstoren voor kustbewoners en toeristen.

De belangen bij windparken op zee

Er zijn meerdere belanghebbenden bij de ontwikkeling van windparken op zee. Zo streeft de overheid naar vermindering van fossiele brandstoffen en het bereiken van klimaatdoelstellingen. Daarnaast heb je lokale gemeenschappen die betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen en kunnen profiteren van economische voordelen. Verder zijn er ook milieuorganisaties bij betrokken die de impact van de windparken op de biodiversiteit volgen en zich inzetten voor de vissen en zeezoogdieren. Ook moet er nog rekening gehouden worden met de scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, natuurgebieden en oefengebieden van Defensie. Er zijn dus flink wat partijen betrokken bij de ontwikkeling van windparken op zee. Daarom wordt er vanuit de overheid bij de ontwikkelingen van nieuwe parken aan belanghebbenden gevraagd om mee te denken over de beste locaties. 

Innovatieve windparken op zee van ENGIE

In de zoektocht naar duurzame energiebronnen werkt ENGIE voortdurend aan nieuwe, innovatieve oplossingen, zoals drijvende windparken. In het Middellandse Zeegebied is ENGIE bezig met de ontwikkeling van het EFGL drijvende windproject in Frankrijk. Met een capaciteit van 30 MW zal dit windpark meer dan 50.000 huishoudens van groene stroom voorzien.

ENGIE Research and Development