Artikel

Waal Energie: van oude energiecentrale naar een nieuwe bestemming

Aan de Waal in Nijmegen wordt de energiecentrale van ENGIE gesloopt. Als gevolg daarvan krijgt het terrein een nieuwe bestemming. De centrale ligt op een zichtlocatie aan de Waal en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Ook ligt het terrein ingeklemd tussen woonwijken en direct naast het Waalfront en het Nyma kwartier. Twee wijken die volop in ontwikkeling zijn. In de directe omgeving van Centrale Gelderland is dus veel gaande.

In samenwerking met projectpartners (gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland) is ENGIE het proces gestart om in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014 een gebiedsvisie op te stellen. Hierin worden de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied beschreven. Ook buurgemeente Beuningen is hierbij betrokken, omdat het gebied grenst aan de woonkern Weurt en ontwikkelingen op het ENGIE-terrein invloed hebben op de leefomgeving. ENGIE streeft naar het ontwikkelen van een visie die goed aansluit op de bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies. Een gebied dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaves aangaande energie, klimaat en werkgelegenheid en waar bewoners uit Nijmegen en Beuningen trots op kunnen zijn.

Het betrekken van de omgeving

In de zomer van 2018 zijn de projectpartners gestart om de huidige situatie in beeld te brengen. Het gaat dan om het beschrijven van de kenmerken van het terrein, de beleidsambities van de projectpartners en de gebiedsvisies van omliggende gebieden zoals TPN West en NYMA. Op grond van deze beschrijving ontstond het beeld dat een herinrichting met activiteiten passend bij energie en verduurzaming goed mogelijk is. Ook watergebonden bedrijvigheid zou goed passen op het terrein.

In november 2018 organiseerde ENGIE met de projectpartners een werksessie voor bewoners en belangstellenden over de herinrichting van Centrale Gelderland. De deelnemers kregen hierbij de mogelijkheid om hun wensen en ideeën te delen met ENGIE en met elkaar. Dit leverde interessante discussies op en bovendien een lijst aan gewenste toekomstbeelden. ENGIE heeft deze inbreng, naast die van overige stakeholders, vervolgens dankbaar kunnen inzetten als verrijking van het ontwerp ontwikkelingsplan.

In april 2019 is tijdens een bewonersdag en bedrijvendag de concept gebiedsvisie gepresenteerd. Tevens konden deelnemers een bezoek brengen aan de locatie en daarna reactie geven op de concept gebiedsvisie. De figuur hieronder schetst hoe dit proces in zijn werk is gegaan en hoe de geplande vervolgstappen eruit zien.

Informatie uitwisseling en contacten

Via nieuwsbrieven en de website worden belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het project: planning/proces en ook inhoudelijk. Daarnaast is er een klankbordgroep met daarin een aantal betrokken bewoners uit naastgelegen wijken (signalering, informatie uitwisseling, suggesties voor bijeenkomsten en informatiebehoeften, spiegelen, gedachtevorming etc). ENGIE heeft de omgeving bij de presentatie van de concept gebiedsvisie gevraagd ideeën, suggesties en aandachtspunten te geven. We ontvangen waardevolle reacties die bijdragen aan verdere verbetering van de gebiedsvisie.