Grip op je energie met de ENGIE-app

Dit moet je weten over vloeibaar aardgas

De kansen en mogelijkheden van vloeibaar aardgas. Liquid Natural Gas (LNG), oftewel vloeibaar aardgas wordt steeds populairder in Nederland. Waar het in Europa eerst alleen werd gebruikt door Frankrijk en Spanje, zien grote multinationals als Shell en Total ook kansen voor Nederland. Het is en blijft een fossiele brandstof, alleen ligt de CO2-uitstoot van deze brandstof wel een stuk lager dan bij andere brandstoffen. Dit biedt kansen voor de verduurzaming van de transportsector. Op deze pagina gaan we dieper in op wat vloeibaar aardgas is, het productieproces en hoe duurzaam deze brandstof is.

Wat is vloeibaar aardgas en hoe wordt het geproduceerd?

Wanneer aardgas wordt gewonnen heeft het een gasvormige vorm en wordt het vervoert via lange pijpleidingen naar fabrieken, energiecentrales en huishoudens. Het probleem is vaak dat de aardgasvelden op verre afstand liggen van de plekken waar het uiteindelijk gebruikt wordt. In sommige situaties is het daarom niet winstgevend om gas via pijpleidingen te vervoeren, omdat de kosten voor het bouwen en transporteren van gas dan te hoog liggen. Een efficiëntere wijze om het aardgas te vervoeren is door het vloeibaar te maken. Dit maakt het volume van aardgas 600 keer kleiner, waardoor er minder ruimte nodig is om grotere hoeveelheden gas te transporteren.

Het produceren van vloeibare aardgas gebeurt in LNG-fabrieken. Hier wordt de aardgas vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot -162°C. Eerst wordt de aardgas gereinigd om de koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen te verwijderen. Deze stoffen kunnen namelijk zorgen voor fouten in het proces en schade aan apparatuur. Met de hoge investeringen die gedaan moeten worden voor het apparatuur, is het dus belangrijk dat het aardgas goed gereinigd wordt. Als dit is gebeurt, wordt de aardgas in stappen afgekoeld tot het vloeibaar is. Tijdens dit proces wordt het aardgas ontdaan van alle stoffen.

Waar wordt vloeibaar aardgas voor gebruikt?

Vloeibaar aardgas kent verschillende toepassingen. Aangezien er geen gaspijpleidingen nodig zijn om deze brandstof te vervoeren, is vloeibare aardgas ideaal voor industrieën die geen aansluiting hebben op het gasnet. Dit scheelt veel in de kosten, aangezien het aanleggen van een gaspijpleiding een grote investering is. Daarnaast biedt het ook kansen en mogelijkheden voor toekomstige industrieën  om zich ook te kunnen vestigen op plaatsen waar geen gasaansluitingen zijn. Verder is vloeibaar aardgas ook een goed alternatief voor de huidige brandstoffen die gebruikt worden in de transportsector. Naast dat het minder CO2-uitstoot, zijn de LNG-motoren ook een stuk stiller dan dieselmotoren. Zo wordt het momenteel al gebruikt voor zeeschepen, binnenvaartschepen, kustvaarders en vrachtwagens. Ook lopen er al meerdere onderzoeken naar het gebruik van vloeibaar aardgas in de luchtvaart. 

schepen met containers in haven

Hoe duurzaam is vloeibaar aardgas?

Vloeibaar aardgas valt onder de categorie fossiele brandstoffen. Het gebruik van deze brandstof zorgt dus wel voor CO2-uitstoot, alleen is het een schoner alternatief voor diesel en andere brandstoffen. Het is dus een goede tussentijdse oplossing totdat er betaalbare duurzame oplossingen zijn die kunnen worden toegepast in de transportsector. Zo ligt de CO2-uitstoot van een LNG-motor tussen de 10% en 15% lager dan bij een dieselmotor. Daarnaast komt er ook minder stikstof en fijnstof bij de verbranding van vloeibaar aardgas.

Om te bepalen of het duurzaam is moet er ook gekeken worden naar de productie en het transport van vloeibaar aardgas. Zo kost het veel elektriciteit om aardgas te verkoelen naar vloeibare aardgas. Dit kan op een duurzame manier worden opgelost, door gebruik te maken van groene stroom. Voor het transport van liquid natural gas wordt er vaak gebruikt gemaakt van tankers die zo zijn gebouwd om te kunnen varen op het gas dat vrijkomt van de vloeibare aardgas dat aan boord is. Het kleine gedeelte tankers die nog op olie varen, worden nu ook zo ingericht om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De voordelen van vloeibaar aardgas als brandstof

  • Lage CO2-uitstoot en minder uitstoot van fijnstoffen en stikstoffen
  • LNG-motoren zijn stiller dan dieselmotoren en zorgen voor minder overlast
  • Goedkoper alternatief voor huidige brandstoffen, zoals olie en diesel

De import en export van vloeibaar aardgas

LNG wordt getransporteerd met behulp van speciale gastankers, zodra het gas aankomt wordt het opgeslagen in grote opslagtanks met een inhoud van tussen de 100.000 en 180.000 m3. Deze tanks zijn goed geïsoleerd met een dubbele wand, zodat de vloeibare gas niet ontsnapt en zijn temperatuur behoudt. De grootste exporteurs van vloeibaar aardgas zijn Australië en Qatar. Australië exporteerde in 2020 maar liefst 106,2 miljard m3 aan vloeibare gas, zo werd er ruim 488 miljard aan vloeibaar aardgas verhandeld in dit jaar. Dit was ook het eerste jaar waarin er mee gas op een vloeibare manier werd getransporteerd dan via pijpleidingen. De grootste importeurs van LNG zijn Japan en China. Deze beide landen zijn gezamenlijk goed voor bijna de helft van alle import van vloeibare gas over de hele wereld.

LNG-projecten van ENGIE

Bij ENGIE kijken we ook naar de mogelijkheden van vloeibaar gas en investeren we in projecten die bijdragen aan het verduurzamen van toepassingen, zoals de scheepvaart. Zo hebben we 's werelds eerste speciaal voor LNG-bunkering ontworpen schip varen, waarmee we vanuit Zeebrugge LNG als scheepsbrandstof leveren aan schepen die actief zijn in Noord-Europa.

LNG bunkerschip