Ondernemer

Vanaf april 2023 kregen mkb'ers opnieuw de mogelijkheid om een subsidieregeling aan te vragen met als doel hun bedrijf te verduurzamen. De overheid heeft in 2021 deze subsidieregeling geïntroduceerd om mkb'ers te helpen bij de kosten van zowel energieadvies als de uitvoering ervan. In dit artikel lees je meer over wat deze regeling precies inhoudt, wie er aanspraak op mag maken en hoe de hoogte van de subsidie berekend wordt. 

Wat houdt de Subsidieregeling Verduurzamen mkb in?

Deze regeling maakt het mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor het inhuren van een adviseur, die niet alleen op maat gemaakt energieadvies geeft, maar ook de daadwerkelijke uitvoering ervan begeleidt. Deze subsidie biedt waardevolle stimulans aan ondernemers die zich richten op duurzaamheid, en biedt praktische ondersteuning bij het uitvoeren van milieuvriendelijke maatregelen binnen hun bedrijf.

Enkele voorbeelden van verduurzaming in een bedrijfspand zijn bijvoorbeeld: zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting.

Enkele voorbeelden van verduurzaming in de bedrijfsvoering zijn: energiezuinige apparatuur, aankoop van elektrische bestelwagens en duurzaam inkopen.

Ondernemersdesk ENGIE Marcia

Voor wie geldt de Subsidieregeling Verduurzamen mkb?

Deze Subsidieregeling is bedoeld voor specifieke categorieën mkb-bedrijven. Om in aanmerking te komen, dienen ondernemingen te voldoen aan de volgende eisen:

  • Mkb-bedrijven mogen maar tot 250 werknemers (fte's) in dienst hebben.
  • Jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.
  • Bedrijven moeten één of meerdere bedrijfspanden bezitten of een bedrijfspand huren.
  • Bedrijven mogen niet gebonden zijn aan de wettelijke verplichting voor energiebesparing, waarbij het jaarlijkse energieverbruik van hun bedrijfspand niet hoger is dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit.

Belangrijk is ook dat bedrijven die in 2021, 2022 of 2023 subsidie hebben aangevraagd voor een specifiek bedrijfsgebouw, voor datzelfde gebouw geen Subsidieregeling Verduurzamen mkb meer kunnen aanvragen.

Wie geeft het energieadvies en hoe werkt het?

Voor het verkrijgen van energieadvies schakelt je een externe energieadviseur in, die niet verbonden is aan jouw eigen bedrijf. Deze adviseur voert een analyse uit en geeft deskundig advies over verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende investeringen. Het is erg belangrijk dat het energieadvies alle onderdelen van zowel het gebouw als de bedrijfsvoering omvat. Een advies dat zich beperkt tot bijvoorbeeld alleen zonnepanelen of LED-verlichting wordt niet beschouwd als een volledig energieadvies en komt niet in aanmerking voor subsidie.
 
Na ontvangst van het advies staat jouw energieadviseur ook klaar om je te ondersteunen bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. De volgende ondersteuningsactiviteiten vallen onder de subsidieregeling en worden vergoed:
  • Het opvragen en beoordelen van offertes.
  • Het aanvragen van subsidies of financieringsmogelijkheden.
  • Het opstellen en uitzetten van opdrachten.

Energieadvies van ENGIE? Dat kan!

Wat is de hoogte van de subsidieregeling?

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) voorziet aanzienlijke financiële steun aan mkb-ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. De hoogte van de subsidie hangt af van het doel en de duurzaamheidsmaatregelen die je laat uitvoeren. Hier volgen belangrijke details over het subsidiebedrag en de bijbehorende voorwaarden:
  • Bedrag voor verduurzaming advies: het minimale bedrag voor het advies is €400, met een maximum van € 750.
  • Maximale subsidiebedrag voor advies en ondersteuning: ondernemers kunnen maximaal € 2.500 aan subsidie ontvangen wanneer zij zowel advies als ondersteuning aanvragen.
  • Totale budget: de subsidiepot voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB bedraagt € 14.400.000, wat ruimte biedt voor meerdere ondernemingen om van deze regeling te profiteren.
Je vindt alle informatie over de subsidiebedragen en vergoede kosten op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling Verduurzamen mkb aanvragen

Tussen 1 april 2023 en 30 september 2023 konden MKB-eigenaren hun kans grijpen en een aanvraag indienen voor de SVM-subsidie. Op dit moment is deze aanvraagperiode gesloten, waardoor nieuwe aanvragen momenteel niet meer mogelijk zijn. Er is onzekerheid over de beschikbaarheid van deze subsidie in 2024; het is nog niet duidelijk of en wanneer deze opnieuw beschikbaar zal worden gesteld voor ondernemers. Degenen die een aanvraag hebben gedaan, zullen echter op de hoogte worden gehouden van eventuele verdere ontwikkelingen of nieuwe mogelijkheden.

Energieadviseur ENGIE

Duurzaam en voordelig ondernemen met ENGIE

Wil jij ook graag jouw energieverbruik verminderen en tegelijkertijd besparen? Dan is ENGIE de plek voor jou! Met behulp van een energiescan bieden wij niet alleen inzicht in je energieverbruik, maar ontdek je ook veel haalbare verbeteringen die direct kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor optimaliseer je niet alleen je energie-efficiëntie, maar bespaar je ook op langere termijn op jouw energiekosten. Bovendien staan onze experts klaar om je te begeleiden bij elke stap naar een duurzamer energieverbruik, zodat jouw bedrijf een duurzame toekomst tegemoet gaat.