TEK, tegemoetkoming energiekosten

In 2023 was het mogelijk voor mkb-ondernemingen om aanspraak te maken op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze tegemoetkoming is door de overheid in het leven geroepen eind 2022, om energie-intensieve mkb’s ademruimte te geven om hun bedrijfsmodel voor de toekomst in tact te houden. In dit artikel lees je alles over wat deze tegemoetkoming inhoudt, hoe de hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend en wie er aanspraak op mag maken.

Wat houdt de tegemoetkoming energiekosten in?

De TEK-regeling is een tijdelijke steun voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken, om te helpen met het betalen van de energierekening. De energiekosten zijn dan een groot deel van de totale kosten van het bedrijf. Het doel van de tegemoetkoming is om ruimte te creëren voor bedrijven om te verduurzamen of hun bedrijfsmodel anders in te richten zodat hoge energieprijzen terugverdiend kunnen worden in de toekomst.

Wil je meer lezen over de TEK-regeling, dan kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 
TEK, tegemoetkoming energiekosten

Voor wie geldt de tegemoetkoming energie?

Deze subsidie is gericht aan mkb-ondernemingen die energie-intensief zijn. Dat wil zeggen dat de energiekosten van het mkb minimaal 7% van de omzet in 2022 bedragen. Dit wordt ook wel de energie-intensiteitseis genoemd. Zijn je energiekosten in een lager percentage uit te drukken? Dan kun je geen aanspraak maken op de TEK-regeling. Een andere voorwaarde om aanspraak te maken op de TEK-regeling is dat je bedrijf maximaal 249 medewerkers mag hebben en hoogstens een omzet van € 50 miljoen mag draaien.

Naast mkb is het ook mogelijk voor verenigingen, stichtingen en overige instellingen die binnen de voorwaarden van de regeling vallen om deze subsidie aan te vragen.

Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald?

De subsidie wordt berekend aan de hand van je energiekosten en de drempelprijs. Deze drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3 en € 0,35 per kWh elektriciteit. Zijn je energiekosten hoger dan de drempelprijs? Dan wordt van de kosten die boven de drempelprijs zitten 50% gedekt door de TEK-regeling. Dit met een maximum van € 160.000. De berekening wordt gedaan op basis van een schatting van het jaarverbruik. Op deze manier kan de overheid ervoor zorgen dat voorschotten sneller uitbetaald kunnen worden. Het kan in enkele situaties voorkomen dat de inschatting niet overeenkomt met het werkelijke verbruik. Wanneer je denkt dat dit voor jezelf geldt, kun je dat aangeven in het aanvraagformulier.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming energiekosten aan?

Mkb-eigenaren konden in de periode van 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 een aanvraag voor de TEK-subsidie indienen. Dit betekent dat het op dit moment niet meer mogelijk is om een aanvraag in te dienen. Deze tegemoetkoming is tijdelijk, waardoor er nog geen duidelijkheid is of deze subsidie in de toekomst weer van kracht zal zijn. Wanneer je een aanvraag hebt ingediend kun je deze nog wel beheren.

Duurzaam en voordelig ondernemen met ENGIE

Ben jij op zoek naar voordelige en duurzame energie? Dan ben je bij ENGIE aan het juiste adres. Onze groene stroom wordt opgewekt door de zon, wind en waterkracht. En ons gas is CO2-gecompenseerd via ons eigen Gold Standard cookstove project in Afrika. Al dat groen kost niets extra. Sterker nog, meestal zijn wij voordeliger dan andere leveranciers.

TEK, tegemoetkoming energiekosten