Image

Stroomprijzen 2024: wat kun je verwachten?

De gas- en stroomprijzen zijn altijd in beweging. Het is daarom lastig om met zekerheid te zeggen hoe de prijzen zich zullen ontwikkelen. Wel zijn er enkele veranderingen in omstandigheden waardoor het mogelijk is een voorspelling te doen voor de stroomprijzen van 2024. In dit artikel zetten we deze verwachtingen voor je op een rij.

Opbouw stroomprijzen

De stroomprijs die jij als consument betaalt is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze bedragen vormen samen de stroomprijs, wat weer een onderdeel is van je energierekening. De hoogte van de stroomprijs wordt bepaald door de volgende kostenposten:

  • Leveringskosten. Dit zijn de kosten die worden gerekend door de energieleverancier voor het leveren van elektriciteit aan de consument. 
  • Energiekosten. Dit zijn de kosten voor de eigenlijke elektriciteit die je verbruikt, gemeten in kilowattuur (kWh). Deze kosten worden meestal bepaald op basis van je verbruik en het tarief dat je hebt afgesproken met je energieleverancier. 
  • Netbeheerkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht door de netbeheerder voor het onderhoud en de exploitatie van het elektriciteitsnetwerk dat elektriciteit naar je huis transporteert. Ze omvatten kosten voor transmissie en distributie. Je hebt geen invloed op welke netbeheerder jouw stroom levert, elke regio kent namelijk zijn eigen netbeheerder. De prijs die gehanteerd mag worden, wordt bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
  • Belastingen en heffingen. Dit zijn overheidsheffingen en belastingen die worden toegevoegd aan je elektriciteitsrekening. Ze kunnen onder andere bestaan uit energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw (omzetbelasting). 
  • Eventuele andere toeslagen en kosten. Afhankelijk van je locatie en energiecontract kunnen er ook andere toeslagen en kosten van toepassing zijn, zoals capaciteitstarieven of kosten voor het gebruik van slimme meters.

Image

Stroomprijs 2024

Het is lastig te stellen wat er precies met de stroomprijzen in 2024 gaat gebeuren. Er zijn verschillende veranderingen in de huidige situatie die van invloed zijn op de hoogte van de stroomprijzen in 2024.

Afschaffing prijsplafond en energietoeslag

Omdat de gas- en stroomprijzen in 2022 enorm zijn gestegen, heeft de overheid maatregelen genomen om het effect van deze prijsstijging te beperken. Zo werd eind 2022 het prijsplafond aangekondigd, wat van 1 januari tot en met 31 december 2023 van kracht was. Het prijsplafond bevat vaste tarieven voor gas, stroom en stadsverwarming tot een maximaal verbruik. Gaan huishoudens over het maximale verbruik? Dan geldt de energieprijs zoals vastgelegd in het energiecontract. Hierdoor viel voor veel huishoudens de energierekening lager uit. Omdat de gas- en stroomprijzen niet meer zo extreem hoog zijn als in 2022, heeft de overheid besloten de maatregel niet te verlengen naar 2024. Per 1 januari 2024 is het prijsplafond dus niet meer van kracht en betalen huishoudens de tarieven uit hun energiecontract.


De energietoeslag is ook een maatregel die huishoudens heeft geholpen met het betalen van de energierekening. De compensatie bedroeg zo’n € 1.300 en was bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag over 2023 moet nog uitbetaald worden. In veel gevallen krijgen huishoudens die in aanmerking komen de toeslag vanzelf omdat zij in 2022 ook energietoeslag ontvingen en nog steeds een laag inkomen hebben, of een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente. Krijg je niet automatisch het bedrag uitgekeerd, maar denk je wel recht te hebben op de toeslag? Dan kun je een aanvraag indienen bij je gemeente. Per gemeente verschilt het tot wanneer je de aanvraag kunt indienen, controleer daarom altijd de informatie op de website van jouw gemeente.

De afschaffing van deze maatregelen betekent dat huishoudens meer gaan betalen in 2024 voor hun stroom- en gasverbruik.

Belasting op stroom daalt

De overheid heeft besloten dat de belastingen op stroom en gas gaan veranderen in 2024. Dit betekent dat per 1 januari 2024 de belasting op gas stijgt, terwijl de belasting op stroom zal dalen. De belasting op gas stijgt met zo’n 10 cent per verbruikte kuub gas. De stroombelasting zal met ongeveer 2 cent dalen per verbruikte kWh. Deze maatregel heeft als doel dat huishoudens aangemoedigd worden om minder gas te verbruiken. Dit is noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Een lagere belasting op stroom maakt het aantrekkelijker om over te stappen op alternatieven, zoals een warmtepomp of zonnepanelen.

Image

Netbeheerkosten stijgen

De netbeheerkosten stijgen in 2024. Huishoudens kunnen rekenen op een stijging van circa € 8 per maand aan netbeheerkosten, wat onderdeel is van de energierekening. Aan het eind van elk jaar besluit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoe hoog de netbeheerkosten mogen uitvallen. Onder netbeheerders wordt dus niet geconcurreerd.

Een stijging in de netbeheerkosten is noodzakelijk om kosten te dekken voor de uitbreiding van het net. Doordat we momenteel in een energietransitie zitten, is de bedoeling dat we gas steeds meer gaan vervangen voor elektriciteit. Dat vraagt om meer capaciteit van het net. Om de netuitbreidingen en -aanpassingen te realiseren zijn flinke investeringen nodig. Om kosten te spreiden zullen de netbeheerkosten de komende jaren stijgen.


Image

Groene stroom van ENGIE

 

Veel huishoudens zijn energieleveranciers aan het vergelijken om te bepalen of overstappen een goede keuze is. Bij ENGIE ontvang je groene stroom en CO2-gecompenseerd gas. Sluit nu af en profiteer van voordelige stroomprijzen in 2024.