Ondernemer

RVO informatieplicht: wat houdt het in?

Nederland is rijk aan ondernemingen. Zo waren er In 2021 al meer dan 2 miljoen ondernemingen geregistreerd bij de KVK. Met name de grotere ondernemingen, zoals hotelketens, fabrieken en grote kantoorpanden verbruiken veel energie. Om deze reden is er vanuit de overheid een energiebesparingsplicht ingesteld. In 2019 is hier een informatieplicht aan toegevoegd. Wij vertellen je op deze pagina graag meer over deze RVO informatieplicht.

Wat is de energiebesparingsplicht?

Er geldt al een langere periode een energiebesparingsplicht voor bedrijven in Nederland. Dit houdt in dat elk bedrijf of instelling met een groot energieverbruik verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen. Wanneer jouw onderneming jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt moet je voldoen aan deze verplichting. Er zijn verschillende manieren om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Het meest handige is om de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) uit te voeren. Zo zijn er voor 19 bedrijfstakken specifieke lijsten opgesteld met energiebesparende maatregelen. Let op! het laten plaatsen van zonnepanelen telt niet als energiebesparend, omdat het alleen energie opwekt. Echter, kun je met zonnepanelen wel flink besparen op je energiekosten.

Wat is de RVO informatieplicht?

De informatieplicht van de RVO is in 2019 tot leven geroepen als aanvulling op de energiebesparingsplicht. Deze regeling houdt in dat je verplicht bent om de energiebesparende maatregelen die je hebt uitgevoerd door te geven bij het RVO. Dit geldt voor vrijwel elke onderneming die moet voldoen aan de energiebesparingsplicht. Het doorgeven van de energiebesparende maatregelen moest uiterlijk in juli 2019 gebeuren, maar het is nu nog steeds mogelijk om dit door te geven. Bij het rapporteren geef je aan welke maatregelen je van de Erkende Maatregelenlijst van jouw bedrijfstak hebt uitgevoerd. Bij de maatregelen die je niet hebt uitgevoerd geef je aan welke alternatieven maatregelen je hiervoor hebt uitgevoerd.

Kantoor

Voor welke bedrijven geldt de informatieplicht?

De RVO informatieplicht geldt voor bijna alle ondernemingen die ook moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, oftewel de bedrijven en instellingen die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Er zijn een aantal bedrijven die niet hoeven te voldoen aan deze informatieplicht, waaronder:

  • Bedrijven en instellingen die emissierechten hebben gekocht via het Europese emissiehandelssysteem.
  • Glastuinbouwbedrijven die gebruik maken van de CO2-regeling.
  • Wet milieubeheer-inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Wanneer rapporteren van energiebesparende maatregelen?

In 2019 is de informatieplicht voor energiebesparing ingegaan. Je moest uiterlijk op 1 juli 2019 de energiebesparende maatregelen doorgeven, maar het is nog steeds mogelijk om dit door te geven. In 2021 is de Erkende Maatregelenlijst geactualiseerd met nieuwe energiebesparende maatregelen voor de specifieke bedrijfstakken. Vanaf 2023 kun je jouw energiebesparende maatregelen weer doorgeven bij het eLoket van het RVO.

Bedrijfspand

Energiebesparende maatregelen met ENGIE

Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Met een energiescan krijg je als ondernemer meer inzicht in jouw energieverbruik en welke maatregelen je kunt nemen om jouw energiekosten te verlagen. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden?

Energieadviseur