Artikel

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onlangs behaalde ENGIE Services Zuid BV de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

Gestructureerd werken aan invulling MVO-beleid

ENGIE heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Het MVO-beleid van ENGIE is verdeeld in vier zuilen die verwerkt zijn tot het MVO-huis: Mens, Milieu, Markt en Maatschappij.

ENGIE Services Zuid heeft een activiteitenplan opgesteld om gestructureerd te werken aan haar ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zij geeft met behulp van de Prestatieladder Socialer Ondernemen invulling aan het MVO-beleid, en specifiek de pijlers Mens en Maatschappij. Onder andere door bij te dragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zowel in de eigen organisatie als bij inkoop en aanbesteding. Maar bijvoorbeeld ook door het creëren van meer eigen regie bij medewerkers en leidinggevenden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De certificering van PSO is een mooi resultaat. Het doel is om over 2 jaar toe te treden tot een volgende trede op de PSO ladder. Dat betekent dat we dan meer dan gemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.