Energie bedrijfspand

Informatieplicht energiebesparing: wat houdt het in?

Nederland telde in 2021 ruim 2.1 miljoen ondernemingen. Al deze bedrijven maken gebruik van stroom en/of aardgas. Met name de grotere bedrijven, zoals hotels, kantoorpanden en bedrijfshallen verbruiken veel energie. Om dit verbruik terug te dringen is de energiebesparingsplicht ingesteld. Sinds 2019 is hier ook de informatieplicht bijgekomen. Wat houdt de informatieplicht voor energiebesparing in? En voor wie geldt deze informatieplicht? Wij vertellen je er graag meer over op deze pagina.

Wat is de energiebesparingsplicht?

Wanneer jouw bedrijf of instelling op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruikt ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als onderneming kun je op verschillende manieren aan de energiebesparingsplicht voldoen. De meest voor de hand liggende manier is de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) uit te voeren. Zo zijn er voor 19 bedrijfstakken specifieke maatregelenlijsten opgesteld.

Informatieplicht energiebesparing, wat houdt dit in?

De informatieplicht energiebesparing houdt in dat je verplicht bent om de energiebesparende maatregelen die je hebt uitgevoerd door te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door de corona pandemie werd er minder gehandhaafd in de afgelopen jaren, de voorspelling is dat de overheid nu weer strenger gaat toezien op de informatieplicht. Bij het rapporteren geef je aan welke maatregelen je van de Erkende Maatregelenlijst van jouw bedrijfstak hebt uitgevoerd. Bij de maatregelen die je niet hebt uitgevoerd geef je aan welke alternatieven maatregelen je hiervoor hebt uitgevoerd. Deze maatregelen kun je doorgeven bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Kantoor

Voor wie geldt de informatieplicht?

Wanneer je als bedrijf minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Vanaf 2019 is de informatieplicht hierbij gekomen. Vrijwel elk bedrijf of instelling dat verplicht is om deze maatregelen te nemen, heeft ook de informatieplicht. Er zijn alleen enkele bedrijven en instellingen die hier een uitzondering op vormen, namelijk:

  • Bedrijven en instellingen die in het bezit zijn van Europese emissierechten.
  • Glastuinbouw bedrijven die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem.
  • Wet milieubeheer-inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Wanneer rapporteren van energiebesparende maatregelen

De informatieplicht voor energiebesparing is in 2019 opgezet en moest toen uiterlijk op 1 juli de energiebesparende maatregelen rapporteren bij de RVO. In 2021 is de Erkende Maatregelenlijst geactualiseerd voor de tweede ronde informatieplicht, waardoor de energiebesparende maatregelen voor 1 december 2023 weer gerapporteerd moeten worden bij de RVO. 

Daarnaast geldt voor enkele bedrijven ook een rapportageverplichting die is aangewezen door de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), genaamd de EED-auditplicht. Het doel van deze maatregel is dat bedrijven en instellingen bewust worden van hun energieverbruik en wat de mogelijkheden zijn om te besparen en verduurzamen. Grote ondernemingen die niet beschikken over een kmo-status volgens Europese richtlijnen hebben de auditplicht. Valt je bedrijf onder deze verplichting? Dan moet je dus elke vier jaar een rapportage aanleveren. Sinds 3 juli 2023 is het weer mogelijk om te rapporteren.

Ondernemer

Tips voor het voorbereiden informatieplicht

Er komt veel kijken bij het invullen van de informatieplicht voor energiebesparing. Zo zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Daarom hebben wij een aantal handig tips voor jou op een rijtje gezet:

  • Controleer goed of jouw bedrijf of instelling aan de informatieplicht voor energiebesparing moet voldoen. Dit kun je snel controleren met het handige stappenplan van de RVO.
  • Bepaal met het stappenplan welke EML geldt voor jouw bedrijfstak geldt en stel vast welke energiebesparende maatregelen jouw organisatie of bedrijf moet nemen.
  • Om in te loggen heb je Eherkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Vraag deze op tijd aan, het kan namelijk enkele dagen duren om deze aan te schaffen.

Energiebesparende maatregelen met ENGIE

Bij ENGIE denken we graag met je mee over het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Hierbij kun je denken aan het vervangen van je huidige lampen door LED lampen tot het isoleren van je bedrijfs- of kantoorpand. Om te achterhalen waar verbeteringen zitten voeren wij een energiescan uit. Deze geeft inzicht in je huidige energieverbruik en brengt in kaart welke maatregelen jij kunt nemen om je verbruik terug te dringen.

 

Energieadviseur