Artikel

Herontwikkeling Centrale Harculo

Ruim 60 jaar is op het terrein van Centrale Harculo in Zwolle energie opgewekt, voordat de centrale het einde van de levensduur had bereikt. Sloop bleek de enige optie en de ontmanteling van de centrale is inmiddels in volle gang. Veilig werken en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Centrale Harculo ligt aan de rand van de woonwijk Zwolle Zuid. Een goede informatievoorziening richting omwonenden is daarom cruciaal. Daarom is vanaf de start van de sloop veel aandacht besteed aan het informeren van de omgeving. Voor omwonenden kunnen de sloopwerkzaamheden immers merkbaar zijn. Ook voor ENGIE is omgevingscommunicatie essentieel: het projectteam heeft mede op basis van de reacties van belanghebbenden nog betere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het afvoeren van gebroken puin over het water vanaf juli 2017. Dit scheelde 1.350 transportbewegingen over de weg en kwam de verkeersveiligheid in de buurt ten goede.

Het einde van de sloop is in juli 2019 gemarkeerd met een theatervoorstelling in samenwerking met Bruisende Buren. Deze voorstelling door en voor wijkbewoners van Zwolle Zuid was een requiem (eerbetoon) aan de IJsselcentrale.  Klik door naar de recensies van de voorstelling van RTV Focus Zwolle en van Kasko.

Inbreng uit de omgeving

ENGIE kreeg veel vragen of de centrale (deels) behouden kon worden en een andere invulling kon krijgen? Voor de grote centrale hal was dit niet realistisch, maar voor de bijgebouwen lijken die mogelijkheden er wel en verkent ENGIE met BOEi of deze een nieuwe functie kunnen krijgen. Al in februari 2018 zijn de ruwe ideeën voorgelegd aan het publiek tijdens een informatieavond.

“ENGIE vindt het belangrijk om in contact te blijven met omwonenden en belangstellenden. We willen hen betrekken bij de herontwikkeling, hiervoor is veel belangstelling van omwonenden. Daarom hebben we begin 2019 twee werksessies georganiseerd waarbij we de stakeholders hebben gevraagd ‘realistisch te dromen’ over wat een nieuwe invulling van de locatie zou kunnen zijn volgens hen. Deze uitkomsten zijn te vinden op onze website www.harculo.nl  en in de nieuwsbrieven. We werken hierin samen met onze partners, de gemeente Zwolle en provincie Overijssel” licht stakeholdermanager Jacqueline Giesen toe.

Een mooi voorbeeld van participatie is de samenwerking met Hogeschool Windesheim. Docenten van de internationale Minor Future Cities van de Hogeschool Windesheim gaven hun studenten opdracht voor onderzoek naar: 'Hoe moet de locatie Harculo eruitzien binnen een Future City?'  ENGIE werkt met de gemeente Zwolle en provincie Overijssel aan een gezamenlijke gebiedsvisie voor het terrein van voormalig Centrale Harculo. De samenwerking met de enthousiaste studenten biedt ons inspiratie. Elementen uit het werkstuk nemen we mee, net zoals de inbreng uit de werksessies met omwonenden van begin vorig jaar. Kijk hier de film van de studenten.

Het plan voor herinrichting moet nog ontwikkeld worden. ENGIE en projectpartners werken aan een concept gebiedsvisie. Zodra deze gereed is, zal deze ter reactie aan de omgeving worden voorgelegd.

Op de website www.harculo.nl en in de nieuwsbrieven leest u het laatste nieuws over de herontwikkeling.