windmolen van boven

ENGIE: de meest duurzame energieleverancier

Ben je op zoek naar de groenste en de meest duurzame energieleverancier? Bij ENGIE leveren we niet alleen op duurzame wijze groene stroom, maar zetten we in op verduurzaming in de breedste zin. Kies je voor ENGIE? Dan kies je voor groen en duurzaam. Lees hier wat ENGIE onderneemt om van de wereld een duurzamere en groenere plek te maken.

Groene energieleverancier

Heb je energie van ENGIE? Dan weet je zeker dat deze groen is. Naast het investeren in bestaande manieren om groene energie op te wekken, investeren wij ook in onderzoek naar nieuwe manieren om groene energie te leveren. Ook helpen wij anderen om zelf groene energie op te wekken. Kortom: kies je voor ENGIE? Dan kies je voor een groene energieleverancier!

Wij investeren in de opwek van groene stroom

Als groene energieleverancier is het onze taak om te investeren in de duurzame opwekking hiervan. De afgelopen 3 jaar heeft ENGIE 16 miljard geïnvesteerd in de energietransitie en duurzame energie. We hebben mooie stappen gemaakt, maar gaan de komende 3 jaar nog 12 miljard investeren om nog meer stappen te zetten in de opwek van duurzame energie.

Helpen anderen zelf groene stroom op te wekken

Naast dat wij zelf groene stroom opwekken, zetten wij ons in om anderen ook zelf hun groene stroom op te laten wekken. Wij geven bedrijven, consumenten, overheden en instellingen advies over het opwekken van energie. Zo kunnen zij na het isoleren van hun eigen pand, met zonnepanelen zelfs energie terugleveren.

Zonnepark Flevokust

Waar investeert ENGIE geld in?

Wij investeren dit in onder andere de bouw van zonneparken en windparken. Bijvoorbeeld ons zonnepark Flevokust met maar liefst 90.000 zonnepanelen. Verder zijn er in totaal in 2018 en 2019 maar liefst 290 zonneprojecten opgeleverd of in aanbouw gegaan. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een innovatief zonnepark van 50 hectare, waar de opwek van groene stroom gecombineerd wordt met het telen van gewassen en groenten. Hiermee spelen we direct in op het vraagstuk of windparken ten koste van landbouw mogen gaan. In totaal zijn er in 2018 en 2019 al 55 windprojecten opgeleverd of in aanbouw gegaan.

Niet alleen groen maar zelfs de groenste

Wij durven ons niet alleen een groene energieleverancier te noemen, maar zelfs de groenste. Zo zijn wij wereldwijd de grootste opwekker van groene energie en zorgen wij voor wereldwijde desinvesteringen in gas- en kolencentrales.

Wereldwijd de grootste opwekker van groene energie

ENGIE heeft een opgesteld vermogen van 25 Gigawatt aan duurzame elektriciteitsopwekking. Hiermee zijn wij wereldwijd de grootste opwekker van groene stroom. Deze 25 Gigawatt aan duurzame elektriciteitsopwekking komt uit meer dan 500 zonneparken, meer dan 280 windparken en 90 Terawatt uit water- en biomassa. Daarmee kunnen 30 miljoen huishoudens (100 miljoen mensen) met een gemiddeld verbruik een jaar lang voorzien worden van stroom.

Wereldwijd desinvesteren in gas- en kolencentrales

Een groene energieleverancier word je niet door alleen te investeren in de opwek van groene stroom. De achterliggende gedachte is namelijk om met deze groene stroom de stroom opgewekt uit fossiele bronnen te stoppen. Dit beperkt zich niet alleen tot het desinvesteren in deze methoden binnen Nederland, maar ook juist daarbuiten. Precies de reden dat ENGIE desinvesteert in gas- en kolencentrales wereldwijd.

Zonnepark

De marketing van groene stroom in Nederland

72% van de Nederlandse energiemaatschappijen die groene stroom verkopen, produceert zelf geen stroom. Zij kopen hun groene stroom in bij een kleine groep producenten of bij lokale leveranciers, maar investeren niet in een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo is duurzaamheid voor veel energieleveranciers vooral een goed marketingverhaal. Zij liften handig mee op de grote investeringen die nodig zijn om onze samenleving echt duurzaam te maken.

Bij ENGIE produceren wij zelf ook groene stroom. Daarnaast zijn wij wereldwijd de grootste investeerder in duurzame energie; in de afgelopen drie jaar ruim 16 miljard euro. Bovendien heeft ENGIE wereldwijd voor 15 miljard euro aan fossiele installaties verkocht of ontmanteld.

ENGIE de duurzaamste energieleverancier

Naast een groene energieleverancier, zijn wij ook een hele duurzame energieleverancier. De gedachte achter groene stroom is dat we zuiniger omgaan met de wereld zodat we er langer gebruik van kunnen maken. Gelukkig is er meer dat we kunnen doen. Wij investeren daarom niet alleen in de duurzame opwek van energie, maar ook in de gehele energietransitie. Daarin kijken we naar manieren om onze dienstverlening te kunnen verduurzamen, maar helpen we ook anderen om duurzamer te leven.

Investeren in de gehele energietransitie

Om de wereld te verduurzamen moet er geïnvesteerd worden in de gehele energietransitie. Dat betekent niet alleen in de duurzame opwekking van energie, maar ook in duurzaam verwarmen, opslag van energie, gebruik van slimme energienetten en nog veel meer initiatieven. Daarnaast investeert ENGIE in manieren om energie te besparen, alternatieven te vinden voor gas en bijdragen aan de realisatie van eigen en duurzame opwekking van energie.

Daarvoor heeft ENGIE de afgelopen jaren onder andere:

  • Zonnepanelen geplaatst op meer dan 16.000 daken bij particulieren én bedrijven.
  • Zich bezig gehouden met het ontwikkelen van duurzame bodemenergiesystemen.
  • Fors ingezet op het gebruik van groen gas als alternatief voor Gronings gas.

Wij helpen anderen om te verduurzamen

Een duurzame wereld bereiken we niet enkel door te investeren in de duurzame opwekking van groene stroom. Daarom kijkt ENGIE verder dan dat en zetten wij 100% van onze innovatieve en technische krachten in voor het oplossen van integrale duurzaamheidsvraagstukken. We helpen bedrijven, consumenten, overheden en instellingen met verduurzamen. Denk hierbij aan CO2-neutrale oplossingen voor vervoer, afvalvraagstukken, waterstof, waterbeheer, koeloplossingen, facility management of juist de combinatie en integratie in gebiedsgerichte oplossingen zoals de smart area’s of smart cities.

Zo heeft ENGIE de afgelopen jaren gewerkt aan:

  • Het leveren van laadpalen om CO2-neutraal vervoer te realiseren voor consumenten en zakelijke rijders.
  • Grootschalige waterstofprojecten als duurzaam alternatief voor de industrie en ultradiepe geothermie.
  • Het geothermieproject LEAN rondom Utrecht, dat de gehele regio potentieel kan voorzien van duurzame aardwarmte.

Onderzoeken naar de groenste en duurzaamste energieleverancier

Er wordt volop onderzoek gedaan naar groene en duurzame energieleveranciers. Ieder met de beste bedoelingen en hetzelfde doel: de consument goed geïnformeerd een weloverwogen besluit laten maken. Ieder onderzoek heeft zijn eigen kaders, invalshoeken en daarmee ook een eigen beoordelingsmethodiek. Een goed en recent voorbeeld hiervan is het onderzoek van de Consumentenbond naar de groenste energieleverancier van 2020.

De Consumentenbond: de groenste energieleverancier 2020

Onlangs heeft de consumentenbond de resultaten gedeeld van het onderzoek naar de groenste energieleverancier in Nederland.