Image

Energiecoöperaties: lokaal energie opwekken

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in de toekomst 50% van de duurzame energieproductie in eigendom is van de lokale omgeving. Energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. In een energiecoöperatie bundelen buren, wijk- of dorpsgenoten hun krachten door samen te investeren in het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van een lokale basisschool, boerenschuur, sporthal of met een windmolen in de buurt. Met de opbrengst van deze groene stroom kan de coöperatie de omgeving verder verduurzamen.

SCE-regeling

Sinds 1 april 2021 geldt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Bij deze regeling krijg je als energiecoöperatie 15 jaar lang subsidie vanuit de overheid voor iedere opgewekte kilowatt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit en keert deze subsidie rechtstreeks uit aan de energiecoöperatie. Dit voordeel kun je als energiecoöperatie dan weer verdelen onder jouw leden.

Klantenservice Ineke

Regeling verlaagd tarief

Een energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) die voor 1 april 2021 een collectief opwekproject is gestart, maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoosregeling genoemd. Bij deze regeling hebben leden recht op korting op de energiebelasting. Leden van energiecoöperaties met een consumenten- of klein zakelijk energiecontract bij ENGIE, kunnen via ons deze korting ontvangen. Als energiecoöperatie kun je het uitvoeren van de Regeling Verlaagd Tarief voor deze leden jaarlijks bij ons aanvragen. Leden doen dit dus niet zelf.

Regeling verlaagd tarief aanvragen

Veelgestelde vragen over energiecoöperaties