Biogas

Bijmengverplichting groen gas vanaf 2026

Als het aan de plannen van demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie ligt, geldt voor energieleveranciers vanaf 2026 een bijmengverplichting groen gas. Wat houdt deze verplichting in en wat zijn de gevolgen voor de komende jaren als dit wetsvoorstel wordt aangenomen?

Wat houdt de groen gas bijmengverplichting in?

De bijmengverplichting heeft als doel om de productie van groen gas te stimuleren en zo het aandeel ten opzichte van aardgas te vergroten. In 2030 zou ongeveer 20% van het geleverde gas groen moeten zijn. Dit betekent een stijging van 0,25 miljard nu, naar 1,1 miljard m³ groen gas in de komende jaren. Energieleveranciers moeten door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s) aantonen dat er een bepaalde hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen is opgewekt. Indien leveranciers niet aan de verplichting kunnen voldoen, is er de mogelijkheid om een 'buy-out fee' te betalen. Deze 'boete' bedraagt 450 euro per ton.

Wat is groen gas?

Groen gas is een schoner alternatief voor aardgas. In plaats van fossiele bronnen wordt dit type gas gewonnen uit biomassa, of zoals dit tegenwoordig wordt genoemd biogrondstoffen. Deze stoffen zijn onder meer afkomstig uit landbouwafval, zoals mest en groente-, fruit- en tuinafval. Het biogas dat ontstaat, is nog geen groen gas. Daarvoor moet het eerst worden gezuiverd en zo geprepareerd dat het van eenzelfde kwaliteit is als aardgas. Zodra dit proces is voltooid, is het groene gas geschikt om te leveren aan de consument.

Roadmap groen gas

Wat zijn de gevolgen van de bijmengverplichting?

In hoeverre de voorgestelde maatregelen om energieleveranciers te verplichten tot het bijmengen van groen gas zullen werken, moet nog blijken. Dit hangt onder meer af van de beschikbaarheid van de hiervoor benodigde grondstoffen en of er voldoende groen gas wordt geproduceerd. Zo moet het bijvoorbeeld voor veehouders financieel aantrekkelijk zijn om initiatieven te nemen op het gebied van monomestvergisting. Er is bij potentiële producenten en leveranciers van groen gas nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van de wet. Ook voor de consument is dat het geval. Zullen de extra kosten voor groen gas worden doorberekend in de gasprijs? Als de maatregelen in 2026 daadwerkelijk van start gaan, is het belangrijk om de werking ervan in de daaropvolgende jaren goed te evalueren. Dan moet ook duidelijk worden hoe de bijmengverplichting groen gas er na 2030 zou moeten gaan uitzien.

Gaan alle energieleveranciers zelf groen gas produceren?

Het wetsvoorstel bijmengverplichting groen gas zou ervoor moeten zorgen dat energieleveranciers zelf een bijdrage gaan leveren aan de productie van groen gas. Deze verplichting kan de energieleveranciers stimuleren om te investeren in eigen productie-installaties. Hierdoor zal de productie van groen gas toenemen. Dit is weer gunstig voor het behalen van de doelstelling om het gebruik van aardgas te verminderen.

ENGIE heeft al vele jaren ervaring met de ontwikkeling en exploitatie van groen gasinstallaties. De expertise die we hebben opgedaan in andere landen gebruiken we in Nederland om moderne installaties te ontwikkelen en grootschalig groen gas te produceren.

Groen gas ENGIE