Artikel

Ambassadeursnetwerk voor integriteit binnen de hele organisatie

Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. De afgelopen jaren zijn er voor heel ENGIE diverse activiteiten uitgevoerd in het kader van integriteitsmanagement. Periodiek worden deze activiteiten geëvalueerd. Een van de uitkomsten van deze periodieke evaluatie is de wens om de effectiviteit van het integriteitsmanagementprogramma te verbeteren over het gehele bedrijf.

Eind 2019 is daarom het startsein gegeven voor het nieuw geformeerde netwerk van integriteitsambassadeurs waarmee in elk (regio) bedrijf een medewerker (ambassadeur) direct betrokken is bij het thema integriteit. Met het netwerk willen wij de effectiviteit van de activiteiten voor het thema integriteit verbeteren in de hele ENGIE organisatie.

Er zijn 8 integriteitsambassadeurs toegewezen aan de ENGIE bedrijven in Nederland, die op basis van de bestaande regelingen en afspraken samenwerken om integer handelen verder te verankeren. Het aanstellen en inrichten van een netwerk is de volgende stap in integriteitsmanagement binnen ENGIE. Een integriteitsambassadeur zorgt voor betrokkenheid, samenwerking, inspiratie en daadkracht om integer handelen binnen ENGIE te stimuleren.

De belangrijkste taken van het netwerk en de ambassadeurs zijn:

  • Borgen van de regels en afspraken rondom integer handelen binnen de ENGIE bedrijven in Nederland;
  • Realiseren van een minimum niveau aan integriteitsmanagement en communicatie hierover;
  • Delen van kennis over integer handelen, integriteitsmanagement en integriteitsschendingen;
  • Vraagbaak zijn voor collega’s over integer handelen;
  • Begeleiden van integriteitsworkshops en –trainingen;
  • Verder ontwikkelen van integriteitsmanagement.