Artikel

Ambassadeursnetwerk circulaire economie

Het ENGIE Circulaire Economie (CE) ambassadeursnetwerk is een netwerk van ENGIE medewerkers die met passie werken aan het vormgeven van circulariteit binnen ENGIE. Dit alles gebeurt in samenwerking met een continu groeiend in- en extern netwerk van collega’s, partners en klanten in de markt. Het netwerk helpt elkaar: alles wordt met elkaar gedeeld waarmee we een stabiele basis in kennis en kunde vormen voor het ENGIE CE-programma. Er wordt toegewerkt naar een situatie waar circulariteit de norm vormt voor de manier van werken in plaats van de uitzondering.

Het netwerk is uitgegroeid tot ongeveer 70 leden, met een brede vertegenwoordiging uit onze gelederen. Vanuit operationele teams, procurement tot en met commercieel verantwoordelijken. Deze diversiteit is waardevol en helpt om onze dienstverlening versneld circulair aan te kunnen bieden. Ook in 2020 zijn er weer twee netwerk evenementen georganiseerd om kennis te delen. Dit is een structureel onderdeel van het CE programma en herhalen we elk jaar. 

Circulaire blauwdruk

Sinds de start van het CE programma is het doel geweest om via concrete klantvragen en pilots met leveranciers gezamenlijk uit te zoeken hoe circulaire technisch dienstverlening werkt. Deze manier van werken vergt op veel facetten van ons werk verandering, zoals in onze operationele processen, op financieel en juridisch gebied, maar ook voor bewustwording en training. Stap voor stap werken we naar een eenduidige circulaire manier van werken.

In 2020 hebben we middels onderzoekstrajecten de opgedane kennis proberen te bundelen, zodat dit ingezet kan worden in commerciële uitingen. Een groep management trainees heeft gewerkt aan ‘het circulaire verdienmodel’, een afstudeerder van de MSc sustainable finance aan de universiteit van Maastricht ging op zoek naar barrières in de toeleveringsketen en met een promotie onderzoeker van de universiteit van Utrecht is onderzocht waar kansen liggen volgens ons operationeel, tactisch en strategisch management.

Uit de pilotsfeer

Vanuit het jaar 2020 staat het thema ‘uit de pilotsfeer’ centraal binnen het CE programma. Alle initiatieven dragen bij aan het ontwikkelen van een standaard manier van werken en stap voor stap komen we dichterbij het moment dat we dit structureel aanbieden aan klanten. Richting 2021 is het doel om voor tenders en bestaande klanten onze circulaire aanpak waar mogelijk in de praktijk te brengen. Ook betreft het een nieuwe manier van werken, inmiddels zijn we in staat om circulaire principes praktisch toe te passen in beheer en onderhoud en projecten voor klanten.