Artikel

Ambassadeursnetwerk circulaire economie

Het ENGIE Circulaire Economie (CE) ambassadeursnetwerk is een netwerk van ENGIE medewerkers die met passie werken aan het vormgeven van circulariteit binnen ENGIE. Dit alles gebeurt in samenwerking met een continu groeiend in- en extern netwerk van collega’s, partners en klanten in de markt. Het netwerk helpt elkaar: alles wordt met elkaar gedeeld waarmee we een stabiele basis in kennis en kunde vormen voor het ENGIE CE-programma. Er wordt toegewerkt naar een situatie waar circulariteit de norm vormt voor de manier van werken in plaats van de uitzondering.

Circulariteit: een cruciale rol

De aanleiding van het netwerk is de hoofdambitie van ENGIE;  leiding nemen in duurzame verandering. Het thema grondstoffengebruik en circulaire economie is een fundamenteel onderdeel van het MVO-beleid en speelt een cruciale rol in het nakomen van onze ambitie. In ons beleid is de overheidsambitie overgenomen om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Een divers netwerk

Het netwerk van ENGIE bestaat uit ruim 40 ambassadeurs, die ons bedrijf in alle facetten vertegenwoordigd: van operatie tot commercie, van services tot projecten, van HR tot finance en sourcing. Ze zijn afkomstig uit onze vestigingen in Nederland en zelfs ook uit België en Frankrijk.

Programmaversnelling

In 2019 is het programma in een versnelling geraakt door het vergroten van de aanwezige kennis en het implementeren van circulaire projecten en strategieën in onze bedrijfsprocessen. Ook is er veel meer aandacht besteed aan de impact die je maakt als ambassadeur. Het programma wordt gesteund door het Societal Transformation Lab van MIT; een internationale methode voor teams die een verandering inzetten voor een duurzaam en eerlijk sociaal systeem.

Professionaliseren van circulariteit

Het ambassadeursnetwerk levert een bijdrage aan meerdere tenders, pilots en tools die we kunnen inzetten bij onze klanten. Intern werken wij hiervoor aan kennis opbouwen en delen, naast het opbouwen van een formele werkstructuur. Daarnaast zetten de ambassadeurs zich in voor de ontwikkeling van nieuwe commerciële proposities, het circulair inrichten van het operationele proces en meetbaar maken en digitaliseren van de voortgang. Het plan voor 2020 is om de businesscase voor ENGIE op het gebied van circulariteit te ontwikkelen en om ons op dit gebied verder te professionaliseren.