Artikelen

Oktober is Toolboxtober

Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Eind 2019 is daarom het startsein gegeven voor het nieuw geformeerde netwerk van integriteitsambassadeurs waarmee in elk (regio) bedrijf een medewerker (ambassadeur) direct betrokken is bij het thema integriteit. Met het netwerk willen wij de effectiviteit van de activiteiten voor het thema integriteit verbeteren in de hele ENGIE organisatie.

Er zijn 9 integriteitsambassadeurs toegewezen aan de ENGIE bedrijven in Nederland, die op basis van de bestaande regelingen en afspraken samenwerken om integer handelen verder te verankeren. Het aanstellen en inrichten van een netwerk is de volgende stap in integriteitsmanagement binnen ENGIE. Een integriteitsambassadeur zorgt voor betrokkenheid, samenwerking, inspiratie en daadkracht om integer handelen binnen ENGIE te stimuleren.

Alle integriteitsambassadeurs werken met elkaar samen om een jaarprogramma uit te voeren. Een van de activiteiten hierop is het jaarlijks terugkerende Toolboxtober. Veilig werken en integer handelen zijn twee belangrijke onderdelen van onze ‘licence to operate’. De maand oktober is omgedoopt tot Toolboxtober. Het doel van deze maand is om integriteit bespreekbaar te maken in de reguliere Toolbox-meetings. Aan de hand van dilemmakaarten, die via de HSE-community verspreid worden, zullen de Toolbox-leiders informatie ontvangen over hoe je integriteit in de dagelijkse praktijk kan bespreken. De maand oktober wordt gebruikt om deze praktische dilemma’s met elkaar te bespreken en te doorleven.