Image

Groen Gas

ENGIE richt zich, naast andere duurzame bronnen, op groen gas als belangrijke energiedrager voor een duurzaam energiesysteem in Nederland in 2050. Op dit moment maakt zo’n 90% van de huishoudens in ons land gebruik van aardgas en de verwachting is dat “in 2050 gas nog voor zeker 30% in onze energiebehoefte zal voorzien”, aldus voormalig minister Wiebes in 2020. 

Duurzaam alternatief voor aardgas
Groen gas levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en dan met name bij oude stadskernen of in het buitengebied, waar er beperkte alternatieven voor aardgas voor handen zijn. In de (zware) industrie is groen gas een duurzame vervanger van grondstof en brandstof en ook in het zware transport biedt groen gas een duurzaam alternatief.

ENGIE wil haar energieproductie o.a. verduurzamen door in te zetten op Groen gas (video).

Biogas Plus bouwt vergisters waarbij biogas wordt omgezet naar groen gas, groene stroom of warmte (video).

Voordelen
Als vervanger van aardgas heeft groen gas veel voordelen. Zo is het groen gas makkelijk te transporteren en op te slaan zonder verliezen via het bestaande netwerk. Aanpassingen aan woningen zijn niet nodig en net als aardgas is groen gas onafhankelijk van weersinvloeden en de wisseling van dag en nacht. Daarbij vraagt een installatie in verhouding weinig ruimte ten opzichte van andere duurzame alternatieven.

CO2-reductie
Groen gas levert ook een belangrijke CO2-reductie op. Dit heeft ermee te maken dat de biologische reststromen die gebruikt wordt om groen gas te maken, zich al boven de grond (in ons systeem) bevindt. Bij aardgas wordt het gas (en de CO2) uit de grond gehaald. Verdere CO2-winst ontstaat door het afvangen van CO2 en die in te zetten in de tuinbouw en bij bijvoorbeeld koeltoepassingen. 

Groen gas maken
In een vergister worden biologische reststromen door bacteriën afgebroken en vergist tot biogas. Dit biogas wordt vervolgens opgewerkt tot groen gas. Dit is gas van aardgaskwaliteit dat ingevoerd kan worden op het bestaande gasnetwerk. De vergistingsinstallatie vergist lokale reststromen zoals rioolslib, gft-afval, mest en over de datum producten (circulair). De restproducten die na de productie van het groen gas overblijven zijn waardevol voor land- (digestaat) en tuinbouw (vloeibaar CO2).