Nieuwe bestemming voor het terrein van Centrale Harculo

Zwolle

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. ENGIE heeft adviesbureau Twynstra Gudde gevraagd om de herontwikkeling van het Harculo terrein te begeleiden. Belangrijke samenwerkingspartner is de gemeente Zwolle en ook de provincie Overijssel is betrokken bij de herontwikkeling.

Mix van functies
Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend. De uitdaging is nu om met elkaar een goede balans te vinden in deze functies. Dat blijkt ook uit de bewonersavonden en gesprekken die in oktober 2020 gevoerd zijn. Waar de een kiest voor de levendigheid die ontstaat door wonen en recreatie, wil de ander juist de rust voor het Natura 2000-gebied. De inbreng van stakeholders kan bijdragen aan het vinden van de juiste balans.

Bekijk hier de introductie Gebiedsvisie van Harculo
luchtfoto harculo zwolle

De gemeenteraad van Zwolle heeft de Gebiedsvisie IJsselcentrale & Omgeving in de eerste week van juli 2021 aangenomen. Daar zijn wij erg blij mee. Hier vindt u het videoverslag van de vergadering (agendapunt Gebiedsvisie vanaf ong. 1 uur 23 minuten).