Image

Wat is een kleinverbruikaansluiting?

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee type aansluitingen voor stroom en gas: klein- en grootverbruikaansluitingen. Het verschil tussen deze twee type aansluitingen zit in de zwaarte van de aansluitingen.

Wat is een kleinverbruikaansluiting?

Bij een kleinverbruiksaansluiting voor stroom is de elektriciteitsaansluiting maximaal 3x80 ampère (tot maximaal 100.000 kWh). Voor gas is bij kleinverbruik de aansluiting maximaal G25 (met een doorlaatwaarde van 40 m3 per uur). De meeste huishoudens hebben een kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit en een gasaansluiting van G4 of G6 (maximaal 10 m3 per uur). Maar ook als zakelijke klant kun je een kleinverbruikaansluiting hebben.

Wat is een grootverbruikaansluiting?

Heel simpel: een grootverbruikaansluiting is een zwaardere aansluiting dan een kleinverbruikaansluiting. Voor stroom betekent dit een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3x80 ampère. Voor gas is dit een aansluiting groter dan G25 (dus met een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur).

Wat is mijn type aansluiting?

Zeker weten wat voor type aansluiting jij hebt voor elektriciteit en gas? Je kunt dit eenvoudig opzoeken op de website van jouw netbeheerder of in MijnENGIE.

Image