Zonnepark Flevokust is operationeel

De bouw van zonnepark Flevokust is afgerond! Vanaf nu levert dit zonnepark groene elektriciteit aan het netwerk. Met bijna 90.000 zonnepanelen is het zonnepark van 30 hectare het grootste van Flevoland. Het totale vermogen bedraagt 29,5 megawattpiek vermogen wat voldoende is voor ongeveer 9.000 huishoudens.

50% meer vermogen op hetzelfde oppervlak
Ondanks dat het hier geen landbouwgrond betreft, is goed gekeken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare grond. In plaats van de in eerste instantie geplande 20 MWp vermogen heeft het park hierdoor 50% meer vermogen gekregen zonder dat er meer oppervlakte wordt gebruikt. Dit is gelukt doordat er gekozen is voor een andere opstelling van de panelen. Door een lagere hoek (10 graden in plaats van 20-25 graden) zijn er nu 7 panelen in landscape boven elkaar gezet. Hierdoor konden we ongeveer 90.000 panelen kwijt in plaats van de ruim 70.000 in de eerdere plannen. Ook de keuze voor een hogere kwaliteit van de panelen zorgt voor een hoger totaal vermogen. De oriëntatie van de panelen is op het zuiden.

Duurzame ontwikkeling Flevokusthaven en Maximacentrale
In oktober 2018 is gestart met de bouw van het zonnepark. Dit betrof onder andere het installeren van het hekwerk, de beveiliging, het trekken van kilometers aan kabels en de draagconstructies van de panelen. Op 7 februari 2019 werd door gedeputeerde Jan-Nico Appelman en wethouder Janneke Sparreboom het eerste zonnepaneel gelegd. De afgelopen 4 maanden zijn vervolgens de 90.000 panelen gelegd en is het park uitgebreid getest. Met het operationeel worden van het zonnepark is een volgende concrete stap gezet in de samenwerking tussen de Provincie, de gemeente Lelystad en ENGIE rondom de duurzame ontwikkeling op en rondom de Flevokusthaven en de Maximacentrale. Het zonnepark van 30 hectare is onderdeel van het in totaal 160 hectare grote bedrijventerrein op de locatie van het voormalige visvijvergebied ten noorden van Lelystad. Voor het gebruik van de grond heeft ENGIE een contract gesloten met de gemeente Lelystad. Het contract voor het gebruik van de grond is voor een periode van 18 jaar.