Zonnepark Flevokust Lelystad
Heel Nederland duurzaam

Groene energie

100% groen energie voor de zakelijke markt

Onze wereld vraagt om een energie-efficiënte en duurzame maatschappij en verwacht dat bedrijven een actieve rol spelen in deze transitie. Regels worden strenger en de lat ligt hoog. U wilt uw bedrijf in stappen verduurzamen, maar hoe?

ENGIE adviseert om te starten met het verkleinen van de energiebehoefte. Met een energiescan kunt u snel beoordelen waar het besparingspotentieel ligt. Het restant aan benodigde energie koopt u slim in met onze adviseurs. Daarbij heeft u keuze uit onze verschillende groene energie-producten.

Vraag een vrijblijvende offerte aan en één van onze ervaren adviseurs neemt spoedig contact met u op.

Groene stroom en gas

Groene stroom

De vraag naar energie neemt toe en zal ook in de toekomst blijven stijgen. Tegelijkertijd neemt de voorraad fossiele brandstoffen af. We zullen dus ook andere energiebronnen moeten aanspreken. En die moeten volgens de opvatting van ENGIE schoon, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom investeren we veel in energie die wordt opgewekt uit de onuitputtelijke bronnen zon, wind, water en biomassa.

Zon
Warmte en licht zijn uitstekend te gebruiken om energie mee op te wekken. Zonnepanelen vangen het licht op en zetten het om in elektriciteit. Zonne-energie zal een belangrijke plaats innemen in de energievoorziening van de toekomst. Opties: Nederlandse en Europese zon.

Wind
De bewegingsenergie van wind omzetten in elektriciteit. Dat is het principe achter energieopwekking met windmolens. Windenergie is een bewezen, schone technologie. Ook windenergie heeft de toekomst en het aantal windmolens groeit dan ook snel. Opties: Nederlandse wind, Noordzee wind en Europese wind.

Water
Door gebruik te maken van hoogteverschil tussen watermassa’s (stuwdam) of op een andere manier te profiteren van de stroomsnelheid van water, kan energie worden geproduceerd. Optie: Europese waterkracht.

Biomassa
Organisch materiaal gebruiken om energie op te wekken. Er zijn tal van biomassasoorten die worden ingezet om dat te doen. Ook bij ENGIE wordt al veel biomassa mee gestookt. Opties: Nederlandse en Europese biomassa.

Op zoek naar 100% groene stroom bij u in de buurt?

Groene energie is dichterbij dan u denkt! Inmiddels wekken wij in een groot deel van Nederland zelf 100% groene stroom op en bouwen we samen met bedrijven aan een duurzaam Nederland. We investeren actief in zon- en windparken. Benieuwd naar onze duurzame energiebronnen?

Bekijk onze lokale energiebronnen

Groen gas

In organisch materiaal, zoals mest, tuinafval en rioolslib, zit energie. Bij verbranding, vergassing of vergisting van deze materialen komt energie vrij die kan worden omgezet in biogas. Dit wordt via een opwaarderingsinstallatie verrijkt tot de kwaliteit van aardgas. Zo ontstaat groen gas.

Om te garanderen dat het biogas volgens de vereiste standaarden wordt opgewekt en voldoet aan de nieuwe energiewetgeving worden de processen gekeurd en gecertificeerd door een onafhankelijke partij.

Met groen gas vermindert u uw CO2-uitstoot en draagt uw organisatie bij aan duurzamer verbruik. Groen gas is duurzaam geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu dan reguliere fossiele brandstoffen. ENGIE Energie biedt groen gas afkomstig uit Nederlandse biogascentrales. Wanneer u kiest voor groen gas ontvangt u een certificaat (Garantie van Oorsprong) waarmee wij garanderen dat het gas duurzaam is opgewekt.

Let op: Bent u gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder of wilt u zich certificeren? Groen gas is dan een verstandige en duurzame keuze.

Image

CO2-Prestatieladder

In Nederland opgewekte elektriciteit uit wind, zon en biomassa (keurmerk NTA8080) valt onder de ‘CO2-Prestatieladder’ richtlijnen van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). 

De CO2-Prestatieladder stimuleert de ambitie van bedrijven om actief CO2-uitstoot te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Garantie van oorsprong

Onze hernieuwbare energie is altijd voorzien van een garantie van oorsprong. Dit certificaat geeft informatie over de hoeveelheid energie, de methode van opwekking en de productiedatum. U toont hiermee aan dat uw energie duurzaam en schoon is opgewekt. Bekijk onze voorwaarden voor groene stroom.