Medewerker achter laptop

Toelichting factuur

Elk jaar ontvangt u van ons een toelichting op uw eerste factuur. In deze toelichting leggen wij u uit hoe de factuur is opgebouwd en informeren wij u over relevante zaken rondom energiebelasting, heffingen en wetswijzigingen. Wel zo prettig, want zo bent u gelijk vanaf de eerste factuur weer helemaal op de hoogte. 

Toelichting op de factuur van uw kleinverbruik aansluiting(en)
U ontvangt periodiek een factuur met een voorschotbedrag voor uw kleinverbruik aansluiting(en). Uw voorschotbedrag is opgebouwd uit verschillende componenten: de levering van elektriciteit en/of gas, netwerkkosten, energiebelasting (inclusief heffingskorting indien van toepassing), opslag duurzame energie en klimaattransitie en BTW. Ook hebben wij in de berekening gelijk rekening gehouden met het prijsplafond van de overheid. Het gedeelte met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas is gebaseerd op het bij ons laatst afgerekende verbruik of op uw gecontracteerde jaarvolume.

Toelichting op de factuur van uw grootverbruik aansluiting(en)
Voor uw grootverbruik aansluiting(en) ontvangt u iedere maand een factuur over de afgelopen leveringsmaand. De gefactureerde volumes zijn gebaseerd op (voorlopige) meetgegevens of op contractwaarden. Indien uw factuur gebaseerd is op contractwaarden, dan hadden wij op het moment van facturatie de meetgegevens nog niet (volledig) ontvangen. 

EnVoicing: digitale facturatie
In ons streven naar duurzaamheid moedigen wij digitale facturatie aan. Met EnVoicing ontvangt u onze facturen (pdf, xml of UBL) per e-mail en worden alle facturen online gearchiveerd in mijnENGIE. Wilt u onze facturen voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met onderwerp envoicing, waarin u uw debiteurnummer en keuze (pdf, xml of UBL) aangeeft naar service.zakelijk@engie.com.

Toelichting op de energiebelasting en heffingen
De tarieven voor de energiebelasting en heffingen zijn door de overheid bijgesteld. In deze folder leest u de verschillen ten opzichte van vorig jaar en een aantal veelgestelde vragen.

Financiƫle ondersteuning vanuit de Nederlandse Overheid
Het kabinet wil consumenten, kleine bedrijven en energie-intensieve bedrijven financieel ondersteunen bij de gestegen energiekosten. Hiervoor zijn naast de koopkrachtmaatregelen in de Miljoenennota 2023 drie concrete regelingen benoemd. Kijk hier voor meer informatie over deze regelingen.

Toelichting energiebelasting en heffingen