Zakelijke energie voor zzp

Uitleg factuur

Iedere maand ontvangt u van ons een factuur van uw energieverbruik. Voor iedere aansluiting ontvangt u een aparte factuur. Op deze pagina leggen we uit hoe deze facturen zijn opgebouwd.

Voorschot of maandelijkse verbruiksfactuur

Afhankelijk van uw type aansluiting krijgt u een maandelijkse verbruiksfactuur of betaalt u iedere maand een voorschot voor uw totale jaarlijkse energiekosten.

Maandelijkse verbruiksfactuur

Bij een maandelijkse verbruiksfactuur betaalt u voor uw verbruik van de vorige maand. Uw energiekosten zijn dus iedere maand anders.

De maandelijkse verbruiksfactuur is opgebouwd uit twee onderdelen: Verbruik en Heffingen en Speciale diensten.

Verbruik

Allereerst ziet u hier voor welke aansluiting (EAN-code) de factuur geldt. Naast het verbruiksadres kan er nog een tenaamstelling en/of factuurreferentie worden getoond per aansluitadres. Daaronder ziet u waarop uw verbruik is gebaseerd. Dit kan zijn op basis van (voorlopige) meetgegevens of het standaard jaarverbruik/contractwaarden.

Vervolgens vindt u het kopje Totale levering. Op de factuur voor uw elektriciteitsverbruik is dit opgedeeld in Piekuren en Daluren (dubbeltarief) of Commodity (enkeltarief). Welke voor u geldt, is afhankelijk van uw contract. Op de gasfactuur staat hier Gas.

Elektriciteitsfactuur

  • Piekuren: Het elektriciteitsverbruik op werkdagen tussen 07.00 en 23.00 uur.
  • Daluren: Het elektriciteitsverbruik op werkdagen tussen 23.00 en 07.00 uur, in het weekend en op landelijke feestdagen. Bevrijdingsdag is eens in de vijf jaar een landelijke feestdag, Goede Vrijdag is geen feestdag.
  • Commodity: Het totale elektriciteitsverbruik van de periode waarover de factuur geldt.

Gasfactuur

  • Gas: Het totale gasverbruik van de periode waarover de factuur geldt. Bij gaslevering begint en eindigt de dag om 06.00 uur in de ochtend.

Heffingen en Speciale diensten

Op het tweede deel van uw factuur vindt u een kopje Heffingen en mogelijke Speciale diensten. Dit zijn kosten voor andere producten of diensten die wij op de factuur in rekening brengen.

Onder Heffingen kunt u het volgende terugvinden:

  • Energiebelasting: Voor iedere kWh elektriciteit en m3 gas die u verbruikt, moet u van de overheid energiebelasting betalen. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van uw jaarverbruik. De overheid stelt deze tarieven ieder jaar opnieuw vast. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier. De leverancier draagt dit vervolgens af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is bij iedere energieleverancier gelijk.
  • (Beperkte) heffingskorting: De (beperkte) heffingskorting is een vastgesteld bedrag aan korting op de energiebelasting bij elektriciteitsaansluitingen (vermindering energiebelasting). Het is een tegemoetkoming van de overheid voor aansluitingen met een verblijfsfunctie ter compensatie van de hoge eerste energiebelastingschijven de invoering van het capaciteitstarief. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend met uw factuur. Als er geen verbruik afgenomen wordt op de aansluiting, vervalt de heffingskorting en krijgt u geen vermindering energiebelasting.
  • Transport en flexibiliteit: Transport en flexibiliteit is de combinatie van diensten die nodig is om het geleverde gas te kunnen transporteren over het landelijke netwerk, af te kunnen leveren op het exit-punt van het landelijke netwerk en de diensten om de verbruikspieken en dalen van de afnemer te volgen. U betaalt de kosten Transport en flexibiliteit aan uw energieleverancier. De leverancier draagt dit vervolgens af aan uw netbeheerder.
Voorbeeld maandelijkse verbruiksfactuur elektriciteit
Voorbeeld maandelijkse verbruiksfactuur gas

Voorschot factuur

Als u maandelijks een voorschot factuur krijgt, betaalt u maandelijks  hetzelfde voor uw energieverbruik. Het voorschot is gebaseerd op uw verwachte maandelijkse elektriciteits- en/of gasverbruik. Doordat uw verbruik in de winter hoger is dan in de zomer, zijn uw energiekosten in de winter ook hoger dan in de zomer. Met een voorschot verdeelt u deze kosten over alle twaalf maanden van het jaar. Aan het einde van uw contractjaar bekijken we of u voor uw totale verbruik te weinig of teveel hebt betaald. Het verschil verrekenen wij dan op uw jaarafrekening .

De voorschot factuur is op dezelfde manier opgebouwd als de maandelijkse verbruiksfactuur. Eerst ziet u voor welke aansluiting (EAN-code) de factuur geldt. Daaronder staat het kopje Voorschot energie.

  • Voorschot energie: Het voorschotbedrag voor de levering van elektriciteit of gas. Bij de jaarafrekening of eindafrekening worden de voorschotten verrekend met de daadwerkelijke energiekosten. U krijgt dan een bedrag terug (als u minder heeft verbruikt dan verwacht) of moet dan bijbetalen (als u meer heeft verbruikt dan verwacht).
Voorbeeld verdeling energiekosten per maand
Voorbeeld voorschot factuur elektriciteit
Voorbeeld voorschot factuur gas

Toelichting eerste factuur kalenderjaar

Elk jaar ontvangt u van ons een toelichting op uw eerste factuur. In deze toelichting leggen wij u uit hoe de factuur is opgebouwd en informeren wij u over relevante zaken rondom energiebelasting, heffingen en wetswijzigingen. Wel zo prettig, want zo bent u gelijk vanaf de eerste factuur weer helemaal op de hoogte. 

Image