Image

Energiebelasting

De overheid wil dat we met elkaar zuinig omgaan met energie. Daarom betaalt u over iedere kWh stroom en kuub gas dat u gebruikt energiebelasting. We vertellen u graag meer over de energiebelasting.

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een heffing die de overheid oplegt op het verbruik van elektriciteit en gas. Dit betekent dat u een bepaald bedrag extra betaalt voor iedere kWh stroom en m3 gas dat u verbruikt. De hoogte van de belasting is voor stroom en gas verschillend en kan van jaar tot jaar veranderen.

Energiebelasting heeft twee belangrijke doelen. Allereerst wil de overheid huishoudens en bedrijven stimuleren om zuinig om te gaan met energie en om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is belangrijk om te verduurzamen. Ook is energiebelasting een belangrijke inkomstenbron voor de overheid.

U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier. De leverancier draagt dit vervolgens af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is bij iedere energieleverancier gelijk.

Energiebelasting in 2024 en verder

De hoogte van de energiebelasting wijzigt ieder jaar. Ook kunnen andere regelingen rondom de energiebelasting jaarlijks veranderen. De regering presenteert standaard op Prinsjesdag deze wijzigingen.

We hebben de wijzingen die in 2024 zijn ingegaan voor u op een rij gezet. Ook de plannen die al bekend zijn voor de jaren daarna kunt u hier teruglezen.

Image

Vrijstelling of bijzonder tarief

In sommige gevallen kunnen bedrijven aanspraak maken op een lager tarief of een vrijstelling van de energiebelasting. Komt uw bedrijf hiervoor in aanmerking? Neem dan contact met ons op. Wij regelen dan de rest voor u.

Neemt u ook gerust contact op als u twijfelt of een regeling ook voor u geldt.

Clustering energiebelasting

Wanneer u meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak heeft, moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld. Dit noemen we clustering. Leveringspunten binnen één onroerende zaak gelden voor de energiebelasting namelijk als één aansluiting.

Meer over clustering energiebelasting

Toelichting eerste factuur

Ieder jaar vinden er veranderingen plaats in de energiebelasting en andere heffingen. Ook kunnen er andere wijzigingen zijn die invloed hebben op uw energiekosten. Om u mee te nemen in deze veranderingen, ontvangt u ieder kalenderjaar bij uw eerste factuur van ons een toelichting. Zo bent u aan het begin van het jaar direct weer op de hoogte van de veranderingen.

Image